מה חשבת לעצמך, גב' קליין?

מה חשבת לעצמך, גב' קליין?