חיפוש

מיניות ופוגענות בעידן ה-MeToo: ביחסים, בתרבות ובחדר הטיפולים

צוות בטיפולנט

כתב עת מקצועי לפסיכותרפיה -גיליון 27/18

על פגיעות מיניות ומגדריות והשפעתן על המיניות הגברית | רב תרבותיות בטיפול בפגיעות מיניות | תהליכי השינוי בארץ כלפי עבריינות מין | ריכוז מענים לנפגעי ולנפגעות תקיפה מינית – קווי סיוע, טיפול נפשי ומענה רפואי

me too


מיניות ופוגענות בעידן ה-"MeToo":

ביחסים, בתרבות ובחדר הטיפולים

בחודש יוני האחרון התקיים הכנס השנתי של האיגוד הישראלי הרב-תחומי לפסיכותרפיה, אשר עסק באומץ רב בתרבות המינית המורכבת המאפיינת את תקופתנו, ובמרכזה תנועת MeToo. בדברי הפתיחה שלו בראשית הכנס, תיאר ניר ישראלי כי אין עוררין על מרכזיותו של המיניות בחוויה האנושית, דבר שלטעמו מצריך כי גם לכל תיאוריה פסיכולוגית תהיה עמדה כלפי מיניות האדם. מדובר בתהליך מורכב, המתקיים כאוסף של אינטראקציות פיזיות ורגשיות, ולא פעם גם אינטלקטואליות ופוליטיות. בכך, התחום המיני חובק את בדיוק אותם המישורים בהם אנו מבקשים לעסוק בטיפול – המציאות, הפנטזיה והיחסים הבין-אישיים. כל אלה מחוברים תמיד לתרבות ולמקום, ובטענה זו ביקשו המרצים לעסוק בכנס הנוכחי.

בהרצאתו "בין MeToo ל-MenToo: על פגיעות מיניות ומגדריות והשפעתן על המיניות הגברית", עסק תמיר אשמן דווקא בחוויותיהם של גברים בתרבות המין המורכבת של ימינו. לדידו, הגבר מצוי בדיאלקטיקה לא פשוטה - הוא פוצע אך גם נפצע, מנצל ושולט אך גם נתון בעולם בו אסור לו להביע תלות או כאב. תוך שהוא מתבסס על ניסיונו רב השנים כמנחה של קבוצה טיפולית ייחודית לגברים, עסק אשמן בהשפעותיהם של החינוך המגדרי הנוקשה וטקסי החניכה למיניות, ובחן את האפשרות של כינון שפה חדשה למיניות גברית בריאה.
עוד על האופן בו שלובה התרבות ביחס למיניות ולגבולותיה ניתן ללמוד מהרצאתה של חני סידיס "את החוויה שלי הם לא מבינים": רב תרבותיות בטיפול בפגיעות מיניות. סידיס דנה בהיבטים של תרבותיות מסורתיות, כגון אלה של קהילת יוצאי אתיופיה, בה תופעת הפגיעה המינית מושתקת ומשתקת במיוחד, אפופה טאבו ומסתורין. במרחבים אלה, הקודים החברתיים אינם מאפשרים להכיר במעשה של פגיעה מינית, בנפגע כראוי לטיפול ובפוגע כראוי לענישה. לכן, על מטפלים מוטלת האחריות להציע טיפול רגיש תרבותית, כזה אשר מבקש ללמוד בסקרנות ובפתיחות את עולמו הייחודי של המטופל.

זאת ועוד, בהרצאתה "פרויקט MeToo ותהליכי השינוי בארץ כלפי עבריינות מין", עסקה הדס שטייף, עיתונאית בכירה ואקטיביסטית פמינסטית, במאבקה המתמשך לחשיפה של עברייני מין בציבור הישראלי. שטייף גוללה את מקרי המפתח שפרצו את מחסום השתיקה אודות מקרי הפגיעות המיניות בחוגי התקשורת והפוליטיקה בישראל, אשר הקדימו בשנים רבות את המאבק העולמי בנושא. כמו-כן, היא תיארה את הקולות שממשיכים להתנגד ולחתור תחת הניסיונות להוציא לאור את המתרחש בחברה בה אנו חיים, תוך שהיא קוראת לציבור הפסיכולוגים לקחת חלק בהעלאת המודעות לנושא.

לסיום, עלינו כמטפלים מוטלת האחריות להכיר את הגורמים השונים המספקים מענה וטיפול לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית, הן בשירות הציבורי והן בקהילה. מידע מקיף ניתן למצוא בריכוז מענים לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית, המאגד את כתובותיהם של עמותות, מרפאות ובתי חולים בכל רחבי הארץ המתמתחים במצבים רגישים אלה. אנו ממליצים להעביר מידע חשוב זה גם לקולגות, למטופלים ולבני משפחותיהם.


חדש! פתיחת אתר אישי למטפלים הכולל פרסום ממוקד

מטפלים המנהלים אתר אישי בבטיפולנט נהנים מקידום ממוקד (remarketing)

ב Facebook ו ב Google. פתיחת אתר מותינת בהצגת תעודות וקבלת סימון"נבדק".

לפתיחת אתר מותינת בהצגת תעודות וקבלת סימון"נבדק".

לפתיחת אתר אישי לחצו כאן