חיפוש

כתב עת מקצועי 2016

אוסף מאמרים בפסיכולוגיה

פותחים שנה חדשה וטובה בקליניקה

אסופת מאמרים בנושא תחילת טיפול

30/9/2016

מדריכים מעשיים לניהול המפגשים הראשונים, הערכת המטופל ויצירת חוזה טיפולי; שיטה מבוססת מחקר ליצירת המשגת מקרה; שינויים פרה-טיפוליים לטיפול וסקירת הגישות השונות כלפי תופעות ה"בריחה לבריאות" ו"בריחה למחלה" בתחילת הטיפול.
  

 

טיפול קצר מועד

טיפול קצר מועד

היסטוריה, גישות טיפוליות והתאמה לאוכלוסיות קליניות

23/9/2016

גיליון זה סוקר את התפתחותם של הטיפולים קצרי המועד בראי ההיסטוריה כמו 
גם גישות טיפוליות שונות לטיפולים אלו.
בנוסף לכך, נציג את אופן ההתאמה של טיפולים אלו לאוכלוסיות קליניות שונות.

  

   

האזורים הלא מדוברים בהפרעות אכילההפרעות אכילה

16/9/2016

טיפול רגיש מגדר ונטייה מינית בהפרעות אכילה, תפקידה של הדיסוציאציה בהפרעות אכילה, אלקסיתימיה בהפרעות אכילה, הקשר בין פגיעה מינית 
והפרעות אכילה וכן סקירת יום עיון קליני הנותן הצצה לגורמים המשותפים 
היעילים בפסיכותרפיה בהפרעות אכילה. 

  

  

התגובה הטיפולית השלילית - תיאוריה ודוגמאות קליניותהתגובה הטיפולית השלילית

9/9/2016

התגובה הטיפולית השלילית: 
פרספקטיבות תיאורטיות שונות, התגובה הטיפולית השלילית במצבי אבל 
לא מעובד, תגובה טיפולית שלילית והומופוביה מופנמת, ודוגמאות קליניות להתמודדות עם תגובה טיפולית שלילית.

  

  

הסופר אגו והתהליך הטיפוליסופר אגו

26/8/2016

התפתחות הסופר אגו, הקשר בין הסופר אגו הפרימיטיבי למצבים פתולוגיים,
השפעות הסופר אגו של המטפל והמטופל על שינויים נפשיים ועל תהליך ההדרכה
ועוד על הסופר אגו והשפעותיו על התהליך הטיפולי.

  

  

 

פסיכותרפיה בגיל השלישיפסיכותריפה בגיל השלישי

19/8/2016

פסיכותרפיה בגיל השלישי: גורמים התורמים לחווית הזדקנות חיובית,מאפייני הטיפול הדינמי בגיל השלישי, אתגרי המטפל המזדקן, פסיכותרפיה לאחר יציאה לפנסיה ועוד על מאפייניה הייחודיים של פסיכותרפיה בגיל השלישי.

 

 
  

יציאה מהקליניקה בטיפולטבע תרפיה,טיפול בעזרת בעלי חיים

12/8/2016

יוצאים מהקליניקה: טבע תרפיה, טיפול הנעזר בבעלי חיים, העברה לאחר הטיפול 
והיבטים תרפויטיים של חופשות וקטיעות של התהליך הטיפולי.

 

 


  

חרדה חברתיתחרדה חברתית

29/7/2016

ממצאים עדכניים על יעילותן של שיטות טיפול שונות, 
ותיאור מודלים טיפוליים המותאמים לטיפול בסימפטומים של חרדה חברתית

 

 


  

הקבוצה מנקודת מבט דינמיתהקבוצה מנקודת מבט דינמית

22/7/2016

טכניקות וחשיבה תיאורטית בנושא עבודה בקבוצה דינמית, אנליזה קבוצתית, כשלי המטפל הנפוצים בטיפול קבוצתי, קנאה ושתיקה במרחב הקבוצתי ומגוון מודלים לטיפול קבוצתי דינמי.

 

 

  

התפתחות אחרת -מודלים התפתחותיים שוניםמודלים התפתחותיים

15/7/2016

התפתחות מפרספקטיבות תיאורטיות שונות: התפתחות מנרקיסיזם ראשוני לנרקיסיזם משני, תיאוריות ההתפתחות של מאהלר, סטרן ואריקסון, התפתחות המיניות מפרספקטיבה המדגישה את יחסי האם-תינוק ועוד.

 

 

 

מנגנונים סכיזואידיים בנפש ובפסיכותרפיהמנגנונים סכיזואידיים

1/7/2016

על מבנה הנפש הסכיזואידי מפרספקטיבות תיאורטיות שונות, דינמיקות נפשיות סכיזואידיות, בדידותם של סכיזואידים, יצירת קשר רגשי עם המטופל הסכיזואיד ועוד על הבנתם של מטופלים סכיזואידים והטיפול בהם.

 

 

 

התקשרות קצת אחרתהתקשרות

24/6/2016

תפקיד ההתקשרות בעמידות נפשית, שינויים במערכת ההתקשרות לאחר גילאי הינקות, התקשרות לאחים, השפעת ההתקשרות על הברית הטיפולית, השפעת סגנון ההתקשרות של המטפל על איכות הטיפול ועוד.

 

 

 

הדרכה קלינית: מדריך, מודרך, מטופל ומה שבינהםהדרכה קלינית

17/6/2016

על יחסי ההדרכה והקשר ביניהם לבין הקשר הטיפולי: תהליך מקביל, הדרכה על טיפול בשורדי פגיעות מיניות, חשיפה עצמית של מדריכים, השפעתם של בושה, אשמה וסגנון התקשרות על הקשר ההדרכתי ועוד

 

 

 

אובדנות בקליניקה - האם אתם ערניים לסימנים ובקיאים בטיפול?אובדנות

3/6/2016

גורמי סיכון לאובדנות, פרספקטיבות, דרכי אבחון וגישות טיפוליות מגוונות באובדנות הנשענות על מחקרים עדכניים העוסקים באובדנות.

 

 
 

 

התמודדות עם אבל ושכול בקליניקה
אבל ושכול

11/5/2016

טיפול באבל ושכול, אבל פתולוגי, טיפול קבוצתי בקבוצות שכול ואבל בחייו הפרטיים של המטפל-כיצד הוא משפיע על הטיפולים.

  

  

   

 

התנגדות: מהתיאוריה לקליניקה
התנגדות

19/5/2016

תפיסות תיאורטיות לגבי מקור ההתנגדות וחשיבותה, דוגמאות קליניות להתמודדות טיפולית עם התנגדות, העברה כהתנגדות ומה הקשר בין אופי ההתנגדות לסוג החרדה היוצרת אותה.

  

  

   

ויניקוט,באלינטהקבוצה העצמאית - ויניקוט,באלינט ועוד

27/5/2016

מנגנוני הגנה פרימיטיביים:פיצול, הזדהות השלכתית, אומניפוטנציה, 
אידיאליזציה ומנגנונים נוספים הבאים לידי ביטוי במנגנונים קליניים וביחסים טיפוליים.

  

   

   

הדרכת הורים - הדרכת הוריםאתגרים וגישות

17/3/2016

גיליון זה עוסק בהדרכת הורים מזוויות תאורטיות שונות ובמצבים שונים:הדרכת הורים בגישת הסמכות החדשה, הדרכת הורים אדלריאנית, התאמות להדרכת הורים להפרעות קשה וריכוז, הפרעות תקשורת,הפרעות התנהגות.

  

  

   

מרגרט מאהלרמרגרט מאהלר: מעבר לספרציה אינדיבידואציה

26/1/2016

תהליכי ספרציה אידיבידואציה ויישומם לפרקטיקה הקלינית.הקשר בין לקויים בתהליכי ספרציה ואינדיבידואציה לבין הפרעות אכילה וקושי במעבר לעמדה דיכאונית ועוד על תרומותיה של מאהלר.

  

  

 

לכתבי עת 2019

לכתבי עת 2018

לכתבי עת 2017