חיפוש

הדרכה מקצועית

הדרכה מקצועית מכוונת לספק מענה למספר מטרות מרכזיות

שמירה על טובת המטופל: עקב רגישותם של תחומי הטיפול והייעוץ למיניהם, אחד מתפקידיה של הדרכה מקצועית היא לוודא שהמטפל או היועץ מבצע את עבודתו באופן שאינו פוגע במטופל עקב חוסר ניסיונו וחוסר מיומנותו.

ליווי ותמיכה: מתן שירותי פסיכותרפיה מפגיש אנשי מקצוע רבים עם היבטים רגשיים ובין אישיים מורכבים ועוצמתיים אשר יכולים להיות מלווים בטלטלה רגשית משמעותית. בהתאם, אחד מתפקידיה של הדרכה מקצועית הוא לתמוך ולסייע למודרך כאשר הוא נחשף לחומרים קשים וטעונים, פוגש את מגבלות המקצוע ואת מגבלותיו האישיות, מתמודד עם פגיעות נרקיסיסטיות וכן הלאה.

לימוד טכניקות ספציפיות: כיום קיים מגוון רחב ביותר של טכניקות טיפול נפשי וייעוץ, ומסגרת של הדרכה מקצועית מאפשרת התמקצעות בשיטות טיפול או טכניקות טיפוליות ספציפיות. במקביל, הדרכה מקצועית מסייעת בשיפור השימוש במיומנויות וטכניקות טיפוליות בסיסיות של הקשבה, שיקוף, פירוש וכן הלאה.

פיתוח הקשבה מעמיקה יותר: מרבית סוגי הייעוץ והטיפול נשענים על ההנחה כי דבריו הגלויים של המטופל מסווים גם רובד נוסף ופחות מודע של תפיסות, אמונות, דפוסי חשיבה, קונפליקטים ופנטזיות. חלק מהתהליך של הדרכה מקצועית מכוון לפיתוח יכולתו של המתאמן להקשיב לרובד הבלתי מודע ולשמוע את דבריו של המטופל מתוך פרספקטיבה רחבה ומעמיקה יותר.

הרחבת מודעותו של המטפל: בחלק ניכר מתחומי הטיפול והייעוץ נודעת משמעות רבה לאישיותו ולסובייקטיביות של המטפל. בהתאם, הדרכה מקצועית מסייעת ליועצים ומטפלים לזהות גורמים אישיותיים (תפיסות, רגישויות, העדפות כד') שלהם עצמם אשר משפיעים על התהליך והקשר הטיפולי. במקרים רבים המטפל יהיה פחות מודע להיבטים אלו ותפקידו של המדריך הוא להשתמש בתהליך של הדרכה מקצועית כדי לסייע למודרך לזהות את "הנקודות העיוורות" שלו. כמו כן, המסגרת של הדרכה מקצועית תסייע להבחין בין גורמים סובייקטיביים הקשורים במטפל לבין גורמים הנובעים מתהליכים כמו העברה נגדית או אנאקטמנט, המשקפים בעיקר את התהליכים הלא מודעים הנוגעים למטופל.

הדרכה מקצועית יכולה להתקיים במספר פורמטים מרכזיים

הדרכה מקצועית פרטנית: סוג נפוץ של הדרכה מקצועית המאפשר להתמקד בהתפתחותו של המודרך. אופייה של הדרכה מקצועית משתנה בדרך כלל בין מדריכים, מודרכים ודיאדות הדרכה שונות: הדרכה מקצועית יכולה להיות בעלת אופי טכני ולימודי יותר או לחלופין- לשים דגש רב על היבטים אישיותיים ורגשיים המשפיעים על תפקודו המקצועי של המודרך.

הדרכה מקצועית קבוצתית: הדרכה מקצועית קבוצתית ניתנת פעמים רבות במסגרות ההכשרה והלימוד. חסרונה של הדרכה מקצועית קבוצתית הוא חלוקת המשאבים והעובדה שכל מודרך מקבל פחות מקום לעבודה אישית. כמו כן, בחלק מהמקרים נוכחות הקבוצה מקשה על החשיפה האישית ואינה מאפשרת את העיבוד האישי המעמיק המתאפשר במסגרת של הדרכה מקצועית פרטנית. עם זאת, יתרונה של הדרכה מקצועית קבוצתית הוא שהיא חושפת את המודרכים לסגנונות עבודה שונים ולמגוון רחב של מטופלים ותהליכים טיפוליים, ומאפשרת למידה מתוך התבוננות בעבודתם של מטפלים אחרים.

קבוצות לימוד או קריאה: קבוצות לימוד או קריאה אינן מהוות תחליף למסגרת של הדרכה מקצועית מאחר והדגש בהן הוא על הפן התיאורטי. עם זאת, פעמים רבות המנחים של קבוצות לימוד מסוג זה משלבים בהוראה הצגות מקרה המסייעות ביצירת חיבור בין התיאוריה לקליניקה

לרשימת המדריכים..