חיפוש

דיון מחודש בהתפתחות הזהות המינית

פורסם על ידי צוות בטיפולנט

בתאריך ה-17.2.20 התקיים יום העיון "דיון מחודש בסוגיות בהתפתחות הזהות המינית", אשר נערך על ידי החטיבה לטיפול בילדים ונוער של האגודה הישראלית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית. ההרצאות כללו התייחסות מעמיקה ומעוררת מחשבה להיבטים תיאורטיים וקליניים של התפתחות זהות גברית ונשית. זאת ועוד, במהלך יום העיון עלה גם הניסיון האנושי לאתגר את הצורך בזהות מגדרית אחידה וקבועה, שלא בהכרח מובילה לסדר וארגון נפשי. היבטים אלו נידונו באמצעות קריאה מחודשת בטקסטים פסיכואנליטיים קלאסיים, אך גם בעזרת שילוב חשוב של נקודות מבט עכשוויות בשיח האקדמי ומחוץ לו. בפתח יום העיון בירכה מונה זופניק.

דברי פתיחה - מונה זופניק

תיזאוס, מיתוס הגיבור, אדיפוס והאב – המסע לגיבוש הזהות הגברית – אבי שרוף

במסגרת הרצאתו, ביקש אבי שרוף לדון בתהליך ההתפתחות של הזהות הגברית, תוך התמקדות בעמדות ובשלבים ההתפתחותיים שתהליך זה כולל. באמצעות שימוש מרתק במיתוסים, אגדות, סיפורים, ארכיטיפים וסמלים תרבותיים, שרוף תיאר נרטיב לדינמיקות הפנימיות והבין-אישיות אשר משפיעות על גיבוש החלק הגברי באישיות. במקביל, שרוף הדגיש את החיבור לצד נשי אשר הינו הכרחי על מנת לפתח גבריות במובנה השלם. נקודות המבט השונות אותן הציג שרוף אפשרו להתחקות אחר השפעתם החשובה של ייצוגים שונים, כגון הילד, האב והיעדר האב במסע לעבר הגבריות, תוך כדי ניסוח תובנות נפשיות על גיבוש הזהות הגברית.מה רוצה פרויד מהאישה – רות גולן

בהרצאתה התייחסה רות גולן לשאלה הידועה שהציג זיגמונד פרויד באחד ממאמריו האחרונים – "מה רוצה האישה?". שאלה זו, טענה גולן, מדגישה את החידתיות שחש באשר למהות האישה ורצונותיה, כשעבור רבים זו נותרה על כנה גם לאחר תקופתו של פרויד. גולן ביקשה להשתמש בשאלה זו כנקודת מוצא, והתבוננה בהרצאתה בכיווני ההתפתחות המגוונים של המיניות והזהות הנשית. בניסיון להתעמק בתשובות השונות לשאלה זו, עשתה גולן שימוש בניסיונה הקליני העשיר ובתובנות התיאורטיות של פרויד ולאקאן.

חשיבה פסיכואנליטית עכשווית על טרנסג'נדר: מה ניתן ללמוד מחוויה טרנסג'נדרית על התפתחות הזהות המגדרית – ד"ר אסתר רפפורט

בהרצאתה, סקרה ד"ר אסתר רפפורט את האופן בו חוויות טרנסג'נדריות יכולות להאיר את ההתפתחות המגדרית הנדרשת מכולנו בתוך הסדר החברתי הקיים. לדבריה, על אף הפוטנציאל של כולנו להתפתחות זהות מגוונת ועשירה, החלוקה הבינארית לשתי קבוצות מגדר מכתיבה באופן רחב את מהלך חיינו, בדגש על תחומי העיסוק ותכונות האישיות אשר "מותר" להראות על פי החוקים השרירותיים של המגדר. תוך דיון מעמיק בטקסטים פסיכואנליטיים, ד"ר רפפורט תיארה את הייחודיות והיצירתיות שטמונות בהתהוות הטרנסג'נדרית. חוויה זו עשויה לבטא ניסיון מתמשך לחבר, במקום לאבד, את חלקי העצמי אשר מהם האדם נדרש להיפרד במהלך התפתחות זהותו המגדרית.