חיפוש

אמת ושקר בספרות ובפסיכותרפיה

פורסם על ידי צוות בטיפולנט

יום העיון נפתח בדברי ברכה.

"מוטב שנאמר דיבור של אמת" - הרצאתה של ד"ר מיכל בן נפתלי

"מדבר שקר (אל) תרחק - הקשבה פסיכואנליטית לשקרנות" - הרצאתה של ד"ר מירב רוט 

מושב ראשון:על אמת ושקר בספרות 

פרדוקס השקרן - פרופ' גלילי שחר

מתדיינת-פרדוקס השקרן - ד"ר שלומית גדות ידלין 

פאנל מושב ראשון: על אמת ושקר בספרות

ד"ר שלומית גדות ידלין, פרופ' גלילי שחר, יו"ר: פרופ' עירן דורפמן.

מושב שני:על אמת ושקר בפסיכותרפיה

"לשקר יש רגליים-השקר של המטפל" - חנה וקשטיין

מתדיין -לשקר יש רגליים - דרור משעני

פאנל מושב שני:על אמת ושקר בפסיכותרפיה 
דרור משעני, חנה וקשטיין,יו"ר: שרון שטרסבורג.

מושב שלישי: האמת והשקר שלי 

שני זוגות מספרים ומתדיינים על האמת והשקר שלהם - דרך ובאמצעות טקסטים נבחרים

האמת והשקר שלי - פרופ' מיכאל גלוזמן וד"ר דנה אמיר

האמת והשקר שלי - פרופ' חנה נוה וד"ר יואב ברושי

 

דברי פתיחה