חיפוש

המעשה האובדני ושאלת האחריות: פרופ' גיל זלצמן

פורסם על ידי צוות בטיפולנט

הרצאתו של פרופ' גיל זלצמן מתוך יום העיון "לפגוש את האובדנות: כלים להערכת סיכון ולטיפול באובדנות בקליניקה".