חיפוש

להבין בכדי למנוע 6 הרצאתו של פרופ' גדי זרח

פורסם על ידי צוות בטיפולנט

יורים ובוכים: פציעה מוסרית והשלכותיה על פסיכופתולוגיה ואובדנות בקרב לוחמים משוחררים

צילומים מלאים מתוך הכנס השנתי לחקר האובדנות בישראל "להבין בכדי למנוע" 6