חיפוש

סודות של ילדים והקשר לתהליכי הדבקה רגשית: ד"ר נעמי אפל

פורסם על ידי צוות בטיפולנט

הרצאתה של ד"ר נעמי אפל מתוך יום העיון הסוד וצילו: על סודות, הסתרות ושקרים במשפחה ובזוגיות