חיפוש

הרצאתו של ד"ר רוני באט מכנס פרשנות ומעבר לה

פורסם על ידי צוות בטיפולנט

הרצאתו של ד"ר רוני באט מתוך המושב השני: מעבר לפרשנות-פראותו של המטופל, בכנס "פרשנות ומעבר לה: מבט רב-מימדי"