חיפוש

מוטב שנאמר דיבור של אמת: ד"ר מיכל בן נפתלי

פורסם על ידי צוות בטיפולנט

הרצאתה של ד"ר מיכל בן נפתלי מתוך יום העיון "אמת ושקר בספרות ובפסיכותרפיה".