חיפוש

צילומים מהכנס פרשנות ומעבר לה: מבט רב-מימדי

פורסם על ידי צוות בטיפולנט

בתאריך ה–11.1.19 נערך כנס המסלולים המתקדמים של התכנית לפסיכותרפיה בפקולטה לרפואה של אוניברסיטת תל אביב. הכנס התקיים תחת הכותרת "פרשנות ומעבר לה: מבט רב-מימדי", כאשר ההרצאות השונות ביקשו להציג את המשותף והשונה באופן בו 6 פרספקטיבות פסיכודינמיות תופסות את מושג הפירוש ומה שמעבר לו. הדוברים, ששת ראשי המסלולים בתכנית לפסיכותרפיה, הציגו את דבריהם דרך דיון תיאורטי וקליני בטקסט של ביון. בכנס לקחו חלק ד"ר משה ברגשטיין, אלינה שלקס, ד"ר רינה לזר, עפרה אשל, ד"ר גבי מן, ד"ר אבי ברמן, ד"ר בעז שלגי, ד"ר מירב רוט, ד"ר רוני באט.

מושב ראשון: מעבר לפרשנות-פראותו של המטפל

יו"ר: ד"ר רינה לזר

מרצים: אלינה שלקס, ראש מסלול "מצבים מנטאליים ראשוניים"

עפרה אשל, ראש מסלול "הזרם העצמאי בפסיכואנליזה - פורצי דרכים"

ד"ר אבי ברמן, ראש מסלול "פסיכותרפיה קבוצתית בגישה פסיכואנליטית"

תיאור מקרה ראשון של ביון - חגית צאן

חגית צאן פתחה בהצגת המקרה הקליני של ביון מתוך הסמינר החמישי בבואנוס-איירס (1968). המקרה מתאר מטופלת סוערת ותוקפנית מאוד, אשר הציבה בפני ביון אתגרים טיפוליים משמעותיים, ובניהם רגשות שנאה, זעם וחוסר אונים קשים מנשוא לשני הצדדים. במהלך הכנס המרצים השונים התייחסו למקרה זה.

אלינה שלקס

אלינה שלקס, ראש מסלול "מצבים מנטליים ראשוניים", הציעה לראות בתגובותיה השונות של המטופלת של ביון (איומים כלפי ביון, ביטויי ביקורת וזעם, יציאה תכופה מן החדר אל השירותים) ביטוי להיווצרות מצב של "רעלת טיפול". מושג זה מוצע כדי לתאר התפתחות בתוך הטיפול בה אופי נוכחותו של האנליטיקאי והתערבויותיו מייצרים עודפות רגשית בלתי נסבלת ומעבר ליכולת העיכול של המטופל. אלינה הדגישה שמטופלים מסוימים זקוקים להתערבויות "בונות עצם", כאלה המאפשרות את חשיפת הרבדים הראשוניים של נפש תוך חיזוק יכולות ההכלה והחשיבה של המטופל, זאת במקום פירושים והתערבויות שמהווים איום והתקפה על המערכת הנפשית של המטופל, כפי שמופיעים בסמינר זה של ביון.

ד"ר עפרה אשל

ד"ר עפרה אשל, ראש מסלול "הזרם העצמאי בפסיכואנליזה–פורצי דרכים", הציעה מכיוון אחר התייחסויות למקרה הקשה של ביון מתוך החשיבה של ויניקוט ושל ביון עצמו, שבשנים אלה מתהווה שינוי רדיקלי בתיאוריה והטכניקה הפסיכואנליטית שלו, אך הוא בפער גדול מתיאורי עבודתו הקלינית. היא הדגישה כיצד הרגרסיה הטיפולית אצל ויניקוט היא הדרך והתקווה לתיקון למי שלא זכה בילדותו באם טובה-דיה, ואת הקושי של ביון ללכת עם המטופלת שלו אל הכשלים הטראומתיים המוקדמים של ילדותה, ובכך לאפשר איתו הזדמנות חדשה להתפתחות.

ד"ר אבי ברמן

ד"ר אבי ברמן, ראש מסלול "פסיכותרפיה קבוצתית בגישה פסיכואנליטית", סגר את המושב הראשון והתייחס לאופן בו הייתה מתנהגת מטופלת מורכבת שכזו בתוך טיפול קבוצתי. לדידו, ההתרחשות בשדה הבין-אישי מתווכת את הרחבת המיינד, ומאפשרת למטפל להציע פענוח של הלא-מודע המשותף.

מושב שני: מעבר לפרשנות-פראותו של המטופל

יו"ר: ד"ר בעז שלגי

מרצים: ד"ר מירב רוט, ראש מסלול "פסיכותרפיה פסיכואנליטית קלייניאנית: תיאוריה ומעשה"

ד"ר גבי מן, ראש מסלול "פסיכולוגיית העצמי והמעשה הטיפולי"

ד"ר רוני באט, ראש מסלול "פסיכותרפיה פסיכואנליטית בגישה ההתייחסותית"

תיאור מקרה שני של ביון - חגית צאן

חגית צאן הציגה גרסה נוספת של המקרה הקליני של ביון, המתארת את אותה המטופלת מזווית אחרת, כפי שהוצגה בסמינר הרביעי בלוס-אנג'לס (1967). כזכור, מדובר במטופלת מורכבת מאוד, אשר הטילה ספק ביעילותה של הפסיכואנליזה שהציע לה ביון ובכישוריו הבסיסיים כמטפל.

ד"ר מירב רוט

ד"ר מירב רוט, ראש מסלול "פסיכותרפיה פסיכואנליטית קלייניאנית",  הגיבה ראשונה לתיאור המקרה והתמקדה בהרצאתה באופן בו בחר ביון לגולל בפנינו את התהליך הטיפולי, כאינדיקציה סמויה לאופי ההזדהות ההשלכתית והדינאמיקה של יחסי ההעברה בהם הוא נתון.

ד"ר גבי מן

ד"ר גבי מן, ראש מסלול "פסיכולוגיית העצמי והמעשה הטיפולי", הציגה פרספקטיבה נוספת זאת מתוך המשגה קהוטיאנית למקרה המאתגר שניצב בפני ביון. היא הציעה לראות בהתנהגות המטופלת כחלק מזעם נרקיסיסטי עוצמתי, וביכולת לחשוב אותה באמצעות המושגים של אמפתיה והעברות זולת עצמי.

ד"ר רוני באט

ד"ר רוני באט, ראש מסלול "פסיכותרפיה פסיכואנליטית בגישה התייחסותית", התייחס לאופן בו עבודה עם טראומה והפרעות קשות דורשת מאיתנו לצעוד באומץ אל תוך טריטוריות אפלות, זרות ובלתי מסומנות, לא רק בנבכי הנפש של המטופל הסוער – אלא גם בתוך אלה שלנו.

מושב שלישי: השתקפויות

ד"ר רינה לזר וד"ר בעז שלגי בשיחה משותפת בין ששת המרצים ובינם לבין הקהל.