חיפוש

הכנס הבינלאומי ה-5 בגישת ה -NVR הרצאתו של דן דולברגר

פורסם על ידי בטיפולנט

לסייע להורים לילדים בוגרים - בלתי נראים

צילומים מלאים מתוך הכנס הבינלאומי החמישי בגישת הסמכות החדשה וההתנגדות הלא-אלימה