חיפוש

הרצאתה של ד"ר גבי מן מכנס פרשנות ומעבר לה

פורסם על ידי צוות בטיפולנט

הרצאתה של ד"ר גבי מן מתוך המושב השני: מעבר לפרשנות-פראותו של המטופל, בכנס "פרשנות ומעבר לה: מבט רב-מימדי"