חיפוש

תסמיני PTSD במצבי חולי גופני: פרופ' אייל שמש

פורסם על ידי צוות בטיפולנט

מושב ראשון:גורמים,השלכות פסיכיאטריות, ותחלואה נלוות 

הרצאתו של פרופ' אייל שמש בנושא PTSD symptoms vs.PTSD in medically ill patients

מתוך כנס טראומה והסתגלות במחלות מסכנות חיים בילדים.