חיפוש
  • דף הבית
  • מאמרים
  • מודעות רגשית: מושג אינטגרטיבי בהבנה ובפסיכותרפיה של הפרעות גוף-נפש

מודעות רגשית: מושג אינטגרטיבי בהבנה ובפסיכותרפיה של הפרעות גוף-נפש

פורסם על ידי צוות בטיפולנט

Affective agnosia: Deficits in the mental representation of emotional states in functional somatic syndromes

Richard D. Lane, MD, PhD, University of Arizona, Tucson, AZ, USA

Authenticity and Self-Knowledge (ASK): An evolving theory of vulnerability with an application to somatoform conditions

Golan Shahar, PhD, Ben-Gurion University of the Negev, Beer-Sheva, Israel

The koan of bodymind in psychoanalysis: The presence of vitality and the vitality of presence

 


Yorai Sella, PhD, Dmut Institute for Integrative Psychotherapy; Psychotherapy Program, Tel Aviv University, Israel

The role of insight in the distinction between conversion disorders and functional somatic disorders

Yacov Ezra, MD, Soroka Medical Center, Beer-Sheva, Israel; Israeli Psychosomatic Society

Senses of movement: a group therapy model for mind-body disorders, integrating Dance-Movement-Therapy, mindfulness and psychodynamics

Adi Lubinsky, MA, Shalvata mental health Center, Clalit HMO; Ori Ganor, MD

Memory reconsolidation, emotional arousal and the process of change in psychotherapy of bodily distress

 

Richard D. Lane, MD, PhD, University of Arizona, Tucson, AZ, USA