חיפוש

תהליך בניית רצף טיפול לאנשים שביצעו ניסיון אובדני קשה: גיל רביב

פורסם על ידי צוות בטיפולנט

"לא להפיל את המקל": ממצאים ראשוניים אודות תהליך בניית רצף טיפול לאנשים שביצעו ניסיון אובדני קשה. הרצאתו של גיל רביב מתוך הכנס השנתי לחקר האובדנות בישראל "להבין בכדי למנוע 6"