חיפוש

חמלה לעצמי ולאחר ככלי טיפולי – תיאוריה, קליניקה ומחקר

פורסם על ידי צוות בטיפולנט

בתאריך ה-20.5.20, נערך באופן מקוון יום העיון "חמלה לעצמי ולאחר ככלי טיפולי – תיאוריה, קליניקה ומחקר" מטעם מכון מפרשים לחקר והוראת הפסיכותרפיה. היום ביקש לעסוק במושג החמלה ולהתבונן בו ככלי טיפולי ממגוון פרספקטיבות ומתוך עמדה אינטגרטיבית. כיום החמלה נתפסת כגורם משמעותי בתהליכי העצמה ולמידה, שינוי בחווית העצמי, האחר והעולם וטרנספורמציה נפשית.

קשיבות לעצמי ולאחר ככלי טיפולי הרצאת מבוא - ד"ר אנדרס קוניצ'זקי

הרצאתו של ד"ר קוניצ'זקי עסקה בצמיחתו של מושג החמלה העצמית כמבטאת תהליך הטמעה של גישות בודהיסטיות בפסיכולוגיה המערבית. הוא הציג את החמלה כמורכבת משלושה רכיבים מרכזיים: קשיבות, נדיבות עצמית ואנושיות משותפת. לדבריו, כל מרכיב כזה נותן מענה שונה לקושי הנפשי הנרקסיסטי הנובע מן התפיסה העצמית בתרבות המערב.

מבט אינטגרטיבי על חמלה - פרופ' נורית ירמיה 

הרצאתה של פרופ' נורית ירמיה התמקדה בתיאוריות ובטכניקות של 'טיפול מבוסס חמלה בהורות', ושילבה תרגול קשיבות מונחה ודוגמאות קליניות. בדבריה, הציעה פרופ' ירמיה כי תרגול של חמלה ושל קשיבות מסייעים לאדם להתבונן בעצמו ובסובבים אותו בצורה רגישה ומודעת. להורים, תרגולים אלו עשויים לסייע להרחיב את ההבנה והקשר עם ילדיהם ולהפחית התנהגות אוטומטית הנשענת על דפוסים בלתי אדפטיביים מן העבר.     

חמלה והחלמה מהתמכרות לחומרים פסיכואקטיביים - פרופ' גילה חן

במסגרת הרצאתה ביקשה פרופ' גילה חן לבחון את התפקיד של חמלה עצמית כאסטרטגיה לויסות רגשי ומקור כוח להחלמה ("הון החלמתי") עבור המתמודדים עם התמכרות לחומרים פסיכואקטיביים. דבריה לוו בממצאים המצביעים על חמלה עצמית כאסטרטגיית ויסות יעילה הכוללת מודעות לרגשות שליליים, קבלה, הכלה והבנה שלהם.

המחשבות קליניות ברוח הפסיכולוגיה הבודהיסטית - תומר הרן 

בהרצאתו מר תומר הרן הביא מבט מעמיק אל הפסיכולוגיה הבודהיסטית וביקש להציג כלים מעשיים לעבודה עם חמלה בחדר הטיפול. את דבריו ליווה בתיאוריה מקרה והדגמות אשר אפשרו לשומעים להתוודע לטכניקה באופן "חי" וקרוב לחוויה.