חיפוש

תיאור מקרה טיפול בטראומה רפואית לפי מודל SEE FAR CBT: טל סלוניק

פורסם על ידי צוות בטיפולנט

מושב שני: הטיפול בטראומה רפואית

תיאור מקרה טיפול בטראומה רפואית לפי מודל SEE FAR CBT. הרצאתה של טל סלוניק מתוך כנס טראומה והסתגלות במחלות מסכנות חיים בילדים.