חיפוש

הרצאתה של ד״ר עפרה אשל מכנס פרשנות ומעבר לה

פורסם על ידי צוות בטיפולנט

הרצאתה של ד"ר מירב רוט מתוך המושב הראשון: מעבר לפרשנות-פראותו של המטפל, בכנס "פרשנות ומעבר לה: מבט רב-מימדי"