חיפוש

הרצאתו של ד"ר אבי ברמן מכנס פרשנות ומעבר לה

פורסם על ידי צוות בטיפולנט

הרצאתו של ד"ר אבי ברמן מתוך המושב הראשון: מעבר לפרשנות-פראותו של המטופל, בכנס "פרשנות ומעבר לה: מבט רב-מימדי"