חיפוש

הרצאתה של אלינה שלקס מכנס פרשנות ומעבר לה

פורסם על ידי צוות בטיפולנט

הרצאתה של אלינה שלקס מתוך המושב הראשון: מעבר לפרשנות-פראותו של המטופל, בכנס "פרשנות ומעבר לה: מבט רב-מימדי"