חיפוש

תיאור מקרה של ביון מתוך כנס פרשנות ומעבר לה

פורסם על ידי צוות בטיפולנט

תיאור מקרה ראשון של ביון - חגית צאן, מתוך המושב הראשון: מעבר לפרשנות-פראותו של המטפל, בכנס "פרשנות ומעבר לה: מבט רב-מימדי"