חיפוש

צילומים מיום עיון בנושא AMBIT – מודל טיפולי מבוסס מנטליזציה

פורסם על ידי צוות בטיפולנט

בתאריך ה-13.9.19, נערך במכון מפרשים שבמכללה האקדמית ת"א-יפו יום למידה בנושא AMBIT: מודל טיפולי מבוסס מנטליזציה לעבודה אינטגרטיבית רב מקצועית, אשר הועבר ע"י הגב' נעמה גרינולד. AMBIT הוא מודל טיפולי אינטגרטיבי מבוסס ראיות, שפותח במכון אנה פרויד ע"י ד"ר דיקון בווינגטון וד"ר פיטר פוגל. השניים חברים בקהילה מקצועית אשר עוסקת, בהובלתו של פרופ' פיטר פונגי, בפיתוח יישומים של תאוריית המנטליזציה הקשורה הדוקות לתיאוריה ההתפתחותית. מלבד עבודה מכוונת מנטליזציה, אשר מתייחסת ליכולת להבין מצבים מנטליים השוכנים בבסיס ההתנהגות הגלויה של העצמי והאחר, התיאוריה מדגישה עקרונות כמו playfulness, שמירה על איזונים, עבודה עם הסמוך למודע (בניגוד ללא מודע), עמדה טיפולית אקטיבית-ממוקדת ועוד. מודל AMBIT מיישם את הרעיונות הללו של התאוריה בתחום של עבודה צוותית טיפולית רב-מקצועית. בתוך כך, המודל מתייחס למושגי יסוד התורמים להבנה של דינמיקות שכיחות בקרב צוותים רב-מקצועיים, ומציע תפיסת עבודה אינטגרטיבית אשר משלבת בין רעיונות פסיכודינמיים קלאסיים ועכשוויים לבין תאוריות מערכתיות וארגוניות שונות. 

מנטליזציה: האומנם מהפכה בתאוריה ובטכניקה הפסיכודינמית?

במסגרת ההרצאה ביקשה הגב' נעמה גרינולד להציג באופן ראשוני את מודל ה-AMBIT כמודל רב-ממדי לעבודה עם מטופלים מורכבים ולסקור את התעצבותו לאור תיאוריית המנטליזציה. ביחס לכך, טענה גרינולד כי מעבר להכשרה המקצועית של הצוות הטיפולי, היכולת לעזור לקליינט מסוים תלויה בעוד שלושה מרכיבים משמעותיים. ביניהם היכולת של הצוות הטיפולי לעבוד בשיתוף פעולה רב מקצועי, היכולת לתקשר ולפעול עם הדמויות והגופים אשר מרכיבים את המערך שמסביב לקליינט ולבסוף היכולת ללמוד במהלך העבודה על מנת לעשות התאמות ושינויים בטיפול כאשר יש בכך צורך. בהמשך, ביקשה גרינולד לבחון מצבים בהם נפגעת היכולת למנטליזציה ולהתבונן בצורה מעמיקה על מרכיבי המנטליזציה השונים. בסיכום ההרצאה הציגה גרינולד את המיקום המורכב של הפרעות שונות על ארבעת צירי המנטליזציה.

AMBIT: מושגי יסוד במודל

במסגרת ההרצאה ביקשה גרינולד להתמקד במושגי יסוד של מודל AMBIT ביניהם מנטליזציה בצוות, קשרי-מפתח, דיאלקטיקה בין עמדות מקצועיות-פנימיות שונות (stances), אמון אפיסטמי וגמישות בגבולות גזרה. בתחילת ההרצאה הציגה גרינולד את התהליך בו מתפתחת מנטליזציה בקשר הורה-ילד. בהמשך, ביקשה להקביל את התהליך הזה ואת שלביו השונים, לעבודה הטיפולית ולעבודה הצוותית תחת מודל AMBIT. במהלך ההרצאה עבדה גרינולד עם דוגמאות קליניות שעלו מן הקהל והשתמשה בהן על מנת להדגים את מושגי היסוד. במיוחד, ביקשה גרינולד להסביר כי בתוך עבודה צוותית טיפולית יש צורך בסיוע במנטליזציה בין חברי הצוות השונים בטרם ניתן לדבר על הקליינט. בסיכום ההרצאה הוצגו ארבעת העקרונות המובילים ב-AMBIT: הסתגלותית, מנטליזציה, אינטגרטיביות וטיפול.

יישומים של מודל AMBIT בשטח

בהרצאתה, ביקשה גרינולד להוסיף ולהרחיב על מודל ה-AMBIT ולהציג יישומים בפועל שלו ביניהם שאלון ASEQ המיועד להערכת תפיסת רמת האינטגרטיביות בצוותים רב-מקצועיים, שימוש בפלטפורמות מקוונות ופיתוח תפיסת עבודה בצוותים. בתוך כך, התייחסה להנחת המודל של המודל לפיה ברירת המחדל של צוות רב מקצועי אשר עובד יחד היא נטייה לחוסר איזון ודיס-אינטגרציה. בהמשך, הציגה אלמנטים שונים ומאתגרים בתוך עבודה לפי מודל AMBIT והתייחסה לשאלות ותהיות מן הקהל.