חיפוש
  • דף הבית
  • מאמרים
  • צילומים מהכנס האויב שבִפְנִים: פגיעה מוסרית והשלכותיה על התמכרות ושימוש בחומרים

צילומים מהכנס האויב שבִפְנִים: פגיעה מוסרית והשלכותיה על התמכרות ושימוש בחומרים

פורסם על ידי בטיפולנט

כתב עת מקצועי לפסיכותרפיה - גיליון 45/19

פרופ' גדי זרח | פרופ' יוסי לוי בלז | ד"ר דניאל פיינגולד | לאנס דודס

בספטמבר האחרון נערך במכון מפרשים שבמכללה האקדמית ת"א-יפו בשיתוף עם המרכז לחקר האובדנות והכאב הנפשי ע"ש ליאור צפתי במרכז האקדמי רופין, ערב קליני תחת הכותרת "האויב שבפנים – פציעה מוסרית והשלכותיה על התמכרות ושימוש בחומרים". במהלך הערב, נבחנו מפרספקטיבות שונות אירועים של פציעה מוסרית, המתייחסים למקרים בהם אנשים שהיו בעמדת אחריות מצאו עצמם עדים או שותפים למעשים המתנגשים עם מערכת האמונות המוסרית שלהם. ההרצאות בחנו את ההשלכות הפסיכולוגיות של התופעה, ביניהן פוסט-טראומה והתמכרות לחומרים, סקרו ממצאים מחקריים, גם ממחקר משותף עם מחלקת בריאות הנפש של צה"ל, הציגו דרכי התערבות ייעודיות ולבסוף, הציעו תיאור קליני של הקשר בין פגיעה מוסרית להתמכרות. בגיליון הנוכחי אנו מביאים לכם את צילומי ההרצאות המרתקות הללו, לצד מאמרים רלוונטיים הנוגעים בנושא.

נפתח עם החלק הראשון להרצאה פגיעה מוסרית והשלכותיה על התמכרות ושימוש בחומרים בקרב לוחמים לשעבר, אשר נתן פרופ' גדי זרח. במסגרת הרצאתו, ביקש פרופ' זרח להציג סקירה רחבה על נושא הפגיעה המוסרית, הגורמים לה, מאפייניה הקליניים והשלכותיה הפסיכולוגיות. פרופ' זרח הדגיש כי יש להבחין בינה לבין הפרעה פוסט טראומטית וסקר התערבויות ממוקדות אשר שואפות לטפל באלו הסובלים מפגיעה מוסרית.

נמשיך עם חלקה השני של ההרצאה, אותה נתן פרופ' יוסי לוי בלז. בהרצאה, הרחיב פרופ' לוי בלז את ההתבוננות על פגיעה מוסרית מתוך הקשרה לשירות הצבאי בצה"ל ובחן את הקשר החמקמק בינה לבין התמכרות לחומרים. בהמשך, הציג ממצאים ומסקנות מתהליך המחקר המשותף עם צה"ל ובעקבותיהם הציע גם כיווני מחקר עתידיים.

הרצאה מצוינת נוספת אשר ניתנה במסגרת הערב על ידי ד"ר דניאל פיינגולד, הביאה תיאור קליני ונרטיבי של הקשר בין פגיעה מוסרית להתמכרויות. בהרצאתו, הגדיר ד"ר פיינגולד את הפגיעה המוסרית כמפגש בין בחירה או מעשה לבין עמדה מוסרית-סובייקטיבית. בהתאם, הציע כי ניתן לחשוב על ההתמכרות כפעולה המבקשת לטשטש ולמסך את הקונפליקט העולה ממפגש זה.

נסיים עם תקציר מאמרו של לאנס דודס, התמכרות ופסיכואנליזה. במסגרת המאמר דן הכותב בתפיסה הרווחת אודות חוסר התאמתם של מטופלים מכורים לפסיכואנליזה, ובוחן אותה מחדש לאור ממצאים מחקריים שונים. דודס אף מציע כי ניתן לחשוב על ההתמכרות כתופעה של זעם נרקסיסיטי המתעורר בתגובה לתחושת חוסר אונים, ולפיכך מקביל בינה ובין התנהגות קומפולסיבית.