חיפוש

קו-רגולציה רגשית בין מטפל ומטופל: ד"ר דנה אציל-סלונים

פורסם על ידי צוות בטיפולנט

יום העיון - מתיאוריה, לפרקטיקה, למחקר ובחזרה: מטפלים וחוקרים מספרים על האופן בו תורם ידע מחקרי לעבודתם הקלינית - התקיים בתאריך ה-3.11.2017 במכללה האקדמית תל-אביב יפו ומטעם מכון מפרשים לפסיכותרפיה. במהלכו ד"ר דנה אציל-סלונים הרצתה על סנכרון וקו-רגולציה רגשית בין מטפל ומטופל – מתיאוריה, לפרקטיקה, למחקר ובחזרה.

כך כותבת ד"ר דנה אצלי-סלונים על הרצאתה: "לפי תיאוריות התייחסותיות עכשוויות, הריקוד הרגשי המתרחש במהלך האינטראקציה בין מטפל למטופל, אשר כולל רצפים של סנכרון וקו-רגולציה של החוויה הרגשית, הינו חיוני על מנת לסייע למטופל לשאת רגשות שהינם אינטנסיביים או מכאיבים מידי לשאתם לבדו. תיאוריות אלה משפיעות מאוד על עבודתי כקלינאית וצובעות את שאלות המחקר שאני בוחנת כחוקרת פסיכותרפיה. בהרצאה אציג ממצאים מתוך מחקרים שבחנו כיצד תהליכי סנכרון וקו-רגולציה רגשית בין מטפל ומטופל מתפתחים פגישה אחר פגישה לאורך הטיפול וכיצד הם קשורים לקשר הטיפולי ולתוצאות הטיפול. ממצאי המחקר תמכו בחלקם בהשערות מבוססות התיאוריה, ובחלקם הציעו כיוונים חדשים ומפתיעים. אדון בהשלכות הקליניות של ממצאים אלה ובמגבלות המחקר. כמו כן, אדגים כיצד ממצאים אלה השפיעו על עבודתי הקלינית".

אודות המרצה-ד"ר דנה אציל-סלונים

פסיכולוגית קלינית מדריכה. ראשת המגמה הקלינית של המבוגר, המחלקה לפסיכולוגיה, אוניברסיטת בר-אילן. מחקריה, הנערכים במסגרת המעבדה לפסיכותרפיה באוניברסיטת בר-אילן, מתמקדים בבחינת המנגנונים המקדמים שינוי חיובי בטיפול. המחקר שנערך במסגרת המעבדה שואף להצטרף למאמץ ההולך וגובר בתחום הפסיכולוגיה הקלינית לקדם דיאלוג בין פרקטיקה ומחקר. לשם כך, מיושם במעבדה מודל של קליניקה מחקרית בתחום בריאות הנפש, בה נערך מעקב מחקרי שוטף אחר התקדמותם של הטיפולים תוך מתן משוב למטפלים לגבי ממצאי המחקר. מודל זה משלב טכנולוגיות מתקדמות המאפשרות ניטור, תצפית ומשוב למטפלים פגישה אחר פגישה לאורך הטיפול. המחקר הנערך במעבדה שואף לענות על שאלות בעלות משמעות קלינית. בפרט, המעבדה עוסקת בחקר תהליכים רגשיים דיאדיים בטיפול ובכך בוחנת את התהליך הטיפולי מהזווית של המטופל, המטפל והאינטראקציה בין השניים וכיצד אלה קשורים לעליה ברווחה הנפשית של המטופל.