חיפוש

מחשבות על סיום טיפול: הרצאתה של פרופ' הדס ויסמן

פורסם על ידי צוות בטיפולנט

יום העיון - מתיאוריה לפרקטיקה, למחקר ובחזרה: מטפלים וחוקרים מספרים על האופן בו תורם ידע מחקרי לעבודתם הקלינית - התקיים בתאריך ה-3.11.2017 במכללה האקדמית תל-אביב יפו ומטעם מכון מפרשים לפסיכותרפיה. במהלכו, פרופ' הדס ויסמן נתנה הרצאה בנושא מחשבות על סיום טיפול.

כך כותבת פרופ' הדס ויסמן על הרצאתה: "מאפיין משותף לפסיכותרפיה מעבר לגישות ושיטות שונות, הוא שכל הטיפולים מגיעים לכלל סיום. שלב הפרידה והסיום מעורר הן במטופל והן במטפל, רגשות עזים, כגון: אובדן, חרדה, עצב, הוקרת תודה, שביעות רצון וגאווה. בסיום אופטימלי ישנה הסכמה הדדית בין המטפל והמטופל לגבי האם ומתי לסיים את הטיפול, אך למעשה במקרים רבים אין הסכמה הדדית והטיפול מסתיים ואף נקטע ביוזמת המטופל או המטפל. בהרצאה אשתף בדרך שעשיתי מהקליניקה למחקר ובחזרה: בין חוויות של סיום טיפול בקליניקה ובהדרכת סטודנטים לבין מחקרים שעשיתי בנושא: התקשרות ותגובות רגשיות של המטפל לסיום טיפול ביוזמת המטופל, נרטיבים של יחסי מטפל-מטופל וסיום הטיפול מהפרספקטיבה של שני השותפים, והריון המטפלת וסיום טיפול".


אודות המרצה-פרופ' הדס ויסמן 

פרופ' הדס ויסמן - פרופ' הדס ויסמן, החוג ליעוץ והתפתחות האדם, אוניברסיטת חיפה; ופסיכולוגית קלינית בפרקטיקה פרטית בקרית טבעון. בעבר נשיאה של החברה הבינלאומית למחקר בפסיכותרפיה
(Society for Psychotherapy Research SPR). חברה בקבוצת המחקר הבינלאומי על הכשרת מטפלים. תחומי מחקר: תהליכי התקשרות והקשר הטיפולי; ההתפתחות המקצועית והאישית של פסיכותרפויטים; נרטיבים בינאישיים ותהליכים בינדוריים במשפחות של ניצולי שואה. 

מחברת ספר על דור שני לשואה, עם ג'ק ברבר: Relational Themes Echoes of the Trauma: 
and Emotions in Children of Holocaust Survivors. Cambridge University Press, 2008; 
ערכה ביחד עם אוריה תשבי, ספר על חידושים במחקר על הקשר הטיפולי The Therapeutic Relationship: Innovative Investigations. Routledge Taylor & Francis, 2015;
וספר לקראת פרסום על התפתחות הקשר הטיפולי בשילוב מקרים קליניים, מחקר ופרקטיקה.
Developing the Therapeutic Relationship: Integrating Case Studies, Research, and Practice. American Psychological Association.