חיפוש

מדע המוח של המיינד: פרופ' אוליבר טרנבול, 2017

פורסם על ידי צוות בטיפולנט

"מהו המיינד?", כך נפתחת הרצאתו המעניינת של פרופ' טרנבול בכנס "נוירופסיכואנליזה: שפות רבות לה", שהתקיים בישראל ב-2017 מטעם הפורום הישראלי לנוירופסיכואנליזה ובשיתוף הסתדרות הפסיכולוגים, איגוד הפסיכיאטריה בישראל ותוכנית הגל החדש בפסיכותרפיה במרכז הבינתחומי בהרצליה.

לכאורה שאלה פשוטה, שכל מי שלמד פסיכולוגיה אמור לדעת לענות עליה, אך זו שאלה מורכבת כפי שעולה מדבריו של פרופ' טרנבול. המיינד יכול להיות מפורש כהתנסות מודעת שיכולה להיחוות כנעימה או לא נעימה, כפעילות שיש בה אינטלגנציה או בכלל כביטוי לסוכנות עצמית כלומר: לרצון חופשי.

בהרצאתו, פרופ' טרנבול מתייחס להגדרות השונות של "המיינד", ומרחיב על מחקרים בדבר מיקום המודעות במוח ('הבעיה הקלה') ומחשבות על דרכי היווצרותה ('הבעיה הקשה'). לדבריו, יש שתי גישות מרכזיות כיום: הראשונה, אותה בסס באד קרייג בדבר מיקום המודעות באינסולה, והשנייה- אותה הוביל יאק פרנסקפ - שהתייחס למודעות דרך מושג רגשות הליבה, המערבים מספר פונקציות ומיקומים מוחיים. 

לאורך ההרצאה, פרופ' טרנבול מתייחס להשלכות של הממצאים והגישות המוצגות על שלושה תחומים:

  • מטאפסיכולוגיה פרוידאנית
  • התפתחות ילדים
  • מיינד של בע"ח

אנו מביאים בפניכם את ההרצאה המצולמת באדיבות הפורום הישראלי לנוירופסיכואנליזה.