חיפוש

יום העיון "אחאים לאורך החיים"

פורסם על ידי צוות בטיפולנט

בתאריך ה-5.11.19 נערך במכללה האקדמית ת"א-יפו יום העיון "אחאים לאורך החיים" מטעם העמותה הישראלית לבריאות הנפש של התינוק. יום העיון ביקש להתמקד בנושא האחאות מפרספקטיבות שונות, ביניהן השפעות של תורשה וסביבה, אלמנטים פסיכודינמיים בעיצוב יחסי אחאות ודילמות אתיות-טיפוליות. בדברי הפתיחה לכנס, הסבירה ד"ר דפנה דולברג כי נושא האחאות בולט בהיעדרו מימי עיון מקצועיים אך היעדר זה אינו משקף את משקלו בעיצוב חיי הנפש של האדם הבוגר. לכן, מתוך רצון לחדש, להרחיב ולהעמיק את ההבנה הטיפולית-תיאורטית בקהילה המקצועית נבחר נושא האחאות לעמוד במרכזו של יום העיון הנוכחי.

דברי פתיחה - ד"ר דפנה דולברג 

הקשר בין תאומים לאורך הילדות - גב' הילה סגל 

במסגרת הרצאתה ביקשה הילה סגל לדון בקשר התאומות כקשר אשר מאופיין בקרבה רבה ואף לעתים בתלות ומנגד כולל גם אלמנטים של תחרותיות ויריבות. בתחילת דבריה, הציגה את הספרות המחקרית המתמקדת בתאומות והסבירה מדוע תחום זה מהווה קרקע פוריה למחקר פסיכולוגי. בהמשך, הציגה סגל ממצאים מתוך מחקר התאומים הישראלי אשר עוקב אחרי 1500 זוגות תאומים מגיל 3 ועד גיל ההתבגרות. ביחס לכך דיברה על ממדי הקשר בין תאומים והתייחסה להשפעות של תורשה, טמפרמנט, מגדר והורות. בסיום ההרצאה, עסקה סגל בשאלת יכולת ההכללה מן המקרה הפרטי של תאומים והדיון אודות קרבה וקונפליקט ביניהם, אל יחסי האחווה באופן כללי.

הפרדת אחים בהשמה חוץ ביתית - גב' גלית פרל

הרצאתה של גלית פרל עסקה בקשר בין אחים דרך הפריזמה של דיון בסוגיית הפרדת אחים בהשמה חוץ ביתית. בתחילת דבריה, הציגה פרל סקירה תיאורטית של הספרות הפסיכואנליטית בנושא וכן הציגה נתונים וממצאים מחקריים שונים. מתוך עבודתה כפסיכולוגית ראשית בבית שבתי לוי, המהווה מרכז חירום לילדים שהוצאו מבתיהם, היא דנה במורכבותה של סוגיית ההפרדה בין אחים ובדילמה הסבוכה הניצבת מול מקבלי ההחלטות במעמד זה. בתוך כך, היא הציגה מדדים התפתחותיים שונים המהווים מצפן לקבלת ההחלטה הקשה.

"הילכו שניים יחדיו?": מחשבות על תאומוּת - ד"ר עירית קושלביץ 

במסגרת הרצאתה ביקשה ד"ר עירית קושלביץ להרחיב את ההבנה התיאורטית והקלינית אודות מצב התאומות. בדבריה תיארה ד"ר קושלביץ את האתגר המשמעותי העומד בפני הורים לתאומים - גידול ילדים בעלי צרכים התפתחותיים דומים מחד ובעלי צרכים אישיותיים שונים מנגד. לטענתה, בתאומות מתפתחות ומתעצבות שתי זהויות מקבילות: הזהות הפרטית והנפרדת (בעלת הגבול האישי) של כל תאום, והזהות התאומה של היות חלק מצמד (בעלת הגבול המשותף) של התאומים. בהמשך, דנה ד"ר קושלביץ במורכבותם של תהליכי ספרציה־אינדבידואציה אצל תאומים, אשר כוללים תהליכי נפרדות מן התאום לא רק מן האם, תוך התייחסות לכתיבתם של ביון (התאום הדמיוני), קליין וקוהוט (Twinship).

עמי ותמי ומה שביניהם: מבט התפתחותי ורגשי על יחסי אח ואחות - גב' חיותה קפלן

במסגרת הרצאתה, ביקשה חיותה קפלן לדון באחאות כמערכת יחסית דיאדית ייחודית המתקיימת בהקשר משפחתי כולל ורחב. לדבריה, אחאות הינה חוויה רגשית בעלת השפעה ממושכת ולא מודעת, המופנמת באדם ומופעלת תדיר ביחסיו עם הקרובים אליו. קפלן ביקשה לטעון כי היבט ייחודי ביחסי אח ואחות, קשור בהבדלי המגדר ביניהם אשר משפיעים על היבטים אדיפאליים וביטויים של מיניות. במהלך ההרצאה, הציגה קפלן את אפיוני הדיאדה האחאית, תוך תנועה בין התום הילדי ותחושת השותפות המאפיינת אותה לבין אזורים טעונים של גילוי עריות וניצול מיני.

פאנל בעקבות הסרט '3 זרים זהים'

הסרט הדקומנטרי משנת 2018 '3 זרים זהים', מביא את סיפורם של שלישיית אחים זהים אשר אומצו בגיל 6 חודשים על ידי משפחות שונות. ההחלטה להפריד את השלישייה נעשתה במסגרת מחקר דיסקרטי אודות השפעות התורשה והסביבה, אשר ביקש לבחון התפתחות של אחים עם מטען גנטי זהה תחת נסיבות חיים שונות. שלישיית האחים התוודעו זה לזה בגיל 19 והסרט מתאר את את התהליכים שעברו בחייהם עד לגילוי ואחריו.

דברי פתיחה - ד"ר דפנה דולברג ופרופ' יהודית הראל

ד"ר גבי ברזל

הרצאתו של ד"ר גבי ברזל ביקשה לעסוק בהשוואה בין הסרט הדוקומנטרי, '3 זרים זהים', לבין שני סרטים בדיוניים נוספים ורלוונטיים - 'חייה הכפולים של וורוניק' ו-'סיפור משפחתי'. בתוך כך, ד"ר ברזל התדיין על הדוקומנטציה והבדיון כשתי אפשרויות יצירה אשר מדמות יחסי תאומים ומגלמות את נושא האופציונאליות שבתאומות.

גב' עידית דורי

הרצאתה של עידית דורי ביקשה לעסוק בהתבוננות בסרט '3 זרים זהים' מזווית פסיכואנליטית, תוך התייחסות להיבט חווית הזהות שבזרות. בהמשך, דנה דורי בשאלות אתיות אודות מחקר והסתרה כפי שעולות מן הסרט כמו גם בשאלות של רוע ואשמה העולות ממעשה הנטישה והאימוץ.

פרופ' אריאל כנפו-נעם

מתוך עבודתו כמנהל מחקר התאומים הישראלי, ביקש פרופ' אריאל כנפו-נעם לדון בסיבות השונות לעריכת מחקרי תאומים ובחשיבותו של מחקר מסוג זה. בדבריו, התייחס פרופ כנפו-נעם לסוגיות האתיות העולות במחקרים אלה ודן בסוגיה האתית של ההסתרה שעולה במסגרת הסרט.

גב' אביגיל סגל

במסגרת הרצאתה ביקשה אביגיל סגל, עו"ס ראשית לחוק אימוץ ומומחית בתחום המשפחה, להתייחס לפן המעשי עמו מתמודדים שירותי הרווחה לילד בניהול וליווי של תהליכי אימוץ. היא התייחסה בדבריה למורכבתו של הקשר האחאי ולהיבטים השונים הקשורים בו במצבים של אימוץ.