חיפוש

גישת FAP: טיפול פונקציונלי-אנליטי

פורסם על ידי צוות בטיפולנט

תקציר

בתאריך ה-2.12.19 נערך במכללה האקדמית ת"א-יפו ערב עיון בנושא טיפול פונקציונלי-אנליטי (FAP). ערב העיון התקיים במסגרת מפגש קהילה של הסניף הישראלי של עמותת ACBS. העמותה מהווה ארגון גג לגישות טיפוליות שונות אשר עושות שימוש בשיטות התנהגותיות וקונטקסטואליות, ביניהן גישת ה-FAP וגישת ה-ACT. במהלך הערב, הציגה הגב' ליאור גילעד את הטיפול הפונקציונלי-אנליטי, שהוא טיפול מן הגל השלישי של CBT אשר שם דגש על התמודדותו של המטופל במישור הבין-אישי. גילעד בחנה את נקודות הדמיון בין טיפול קבלה ומחוייבות (ACT) לבין טיפול בגישת FAP והסבירה כיצד היחסים הטיפוליים מהווים במודל זה כלי עבודה מרכזי.