חיפוש

קידום אבחון, טיפול ומניעה של פגיעה מינית

פורסם על ידי צוות בטיפולנט

ב-19/12/2019 התקיים כנס ייסוד של החברה הישראלית לקידום אבחון, טיפול ומניעה של פגיעה מינית.

מושב ראשון

את המושב הראשון פתחו ד"ר מולי לינדר וד"ר עינת צוברי.

דברי פתיחה והצגת החברה הישראלית לקידום אבחון, טיפול ומניעה של פגיעה מינית - ד"ר ענבל ברנר

בדבריה ביקשה ד"ר ברנר לתת את הרקע והרציונל להקמתה של החברה הישראלית לקידום אבחון, טיפול ומניעה של פגיעה מינית. היא הציגה את התהליך שהוביל לכנס הנוכחי ותיארה את המטרות של החברה להמשך הדרך. 

השלכות בריאותיות של פגיעה מינית והגישה למטופל/ת נפגע/ת טראומה מינית - ד"ר אנה פדואה

ד"ר פדואה ביקשה לדבר בהרצאתה על המשמעויות המורכבות והרגישויות הרבות שישנן בעבודה הטיפולית עם שורדי ושורדות פגיעה מינית. בתוך כך, היא תיארה את הפגיעה כאירוע ביו-פסיכו-סוציאלי, והדגישה כי במקרים רבים היא פוגעת בכל היבטי החיים של האדם הנפגע. ד"ר פדואה ציינה כי שורדי ושורדות פגיעה מינית סובלים מבריאות ירודה יותר, צורכים יותר שירותי בריאות, סובלים יותר ממחלות כרוניות והזכירה כי לעתים יופיעו גם הפרעות סומטיות או הפרעה פוסט-טראומטית. בהמשך ההרצאה היא הביאה דוגמאות לסיטואציות טיפוליות אשר עשויות להוות טריגר עבור נפגעים ונפגעות, ותיארה את הקווים המנחים לעבודה טיפולית מודעת טראומה. ביניהם עבודה שיוויונית, חקר משמעויות עם המטופל/ת ושימור מסגרות וגבולות.

פגיעה מינית והפרעות אכילה - ד"ר ענבל שלומי

במסגרת הרצאתה, דיברה ד"ר ענבל שלומי על מאפייני הקשר בין טראומה מינית ובין הפרעות אכילה. דבריה לוו בתמונותיהן של יצירותיה של האמנית ניקי דה-סן פאל, אשר עברה פגיעה מינית על ידי אביה, כמו גם בתיאור מקרה של מטופלת שעברה פגיעה מינית. היא הציעה כי אבחנת ה-Complex PTSD היא האבחנה היחידה אשר מכילה בתוכה את המגוון הרחב של הסימפטומים שעשויים להתקשר בטראומה מינית ושהתאימה למטופלת שהציגה. בהמשך דבריה היא תיארה מדוע הטראומה מהווה קרקע נוחה להתפתחותן של הפרעות אכילה, סקרה את האתגרים שבטיפול משולב בהפרעות אכילה וטראומה, והציעה דגשיים להתמודדות עמם באמצעות עבודה טיפולית אינטגרטיבית. 

מושב שלישי

את המושב השלישי פתחה ד"ר קרן מינץ מלחי.

חיבוריות כציווי ביולוגי - פרופ' סטיבן פורג'ס

במסגרת ההרצאה הציג פרופ' סטיבן פורג'ס את התיאוריה שפיתח, The Polyvagal Theory, וביקש לתאר באמצעותה את ההשלכות הרחבות של טראומה, התעללות ולחץ כרוני. בתוך כך, פרופ' פורג'ס הציג נקודת מבט נוירוביולוגית על נושא הטראומה והסביר כי לעתים רבות בעקבות אירוע טראומתי נוצר שינוי פיזיולוגי אשר מוביל לפגיעה ביכולת לתת אמון באחרים ולקחת חלק בתהליכי סוציאליזציה. בהמשך דבריו, פרופ' פורג'ס שפך אור על מושג הקו-רגולציה והציג את המנגנון הנוירולוגי ששמחבר בין החוויה החושית לחוויה הרגשית. 

מושב רביעי

פאנל 20 שנים לחדרים האקוטיים: הטיפול בנפגעי/ות תקיפה מינית אקוטית

דברי ברכה

פרופ' ציון חגי - יו"ר ההסתדרות הרפואית בישראל

גב' מרים שלר - מנהלת מרכז סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית

דברי פתיחה

  • ד"ר מולי לינדר וד"ר עינת צוברי - מושב ראשון

  • ד"ר קרן מינץ מלחי - מושב שלישי