חיפוש

IPT - התערבות טיפולית לילדים עם ADHD חרדה ודיכאון: הילה אג'נטרו

פורסם על ידי

הרצאתה של הילה אג'נטרו מתוך יום העיון לראות את הילד מבעד למסך ה-ADHD.