חיפוש

הדרכה קלינית: מדריך, מודרך, מטופל ומה שביניהם

פורסם על ידי צוות בטיפולנט

כתב עת מקצועי לפסיכותרפיה, גיליון 16/16

על יחסי ההדרכה והקשר ביניהם לבין הקשר הטיפולי: תהליך מקביל | הדרכה על טיפול בשורדי פגיעות מיניות | חשיפה עצמית של מדריכים | השפעתם של בושה, אשמה וסגנון התקשרות על הקשר ההדרכתי ועוד

ניוזלטר זה יעסוק בהדרכה קלינית, אך בפתיחתו אנו מבקשים להביא את סקירתה של אריאלה גרין את יום העיון "על יחסים, מרחבי נפש וארגזי כלים: אינטגרציה ותנועה בין הגישה הדינאמית-התייחסותית וטיפול קוגניטיבי-התנהגותי" וכן פרק ומבוא מספרם של יואב יגאל ורוית ראופמן - "השפה ההיא: מעשיות עם והשפה החווייתית של הנפש", המובא באדיבות הוצאת רסלינג.

***

הדרכה קלינית על טיפולים היא חלק מהכשרתו המקצועית של כל מטפל, כאשר לאורך השנים הלכה והתרחבה ההכרה במשמעות הקשר ההדרכתי ובאופן בו הוא משפיע על ומושפע מהדינמיקות בין המטפל למטופל. בגיליון זה נביא מקבץ מאמרים אשר עוסקים במימדים שונים של יחסי ההדרכה.

סקירת המערכת מה אנחנו יודעים על יעילותה של הדרכה קלינית בפסיכותרפיה?‏ מציגה נתונים מחקריים העוסקים בהשפעות ההדרכה על תוצאות טיפולים ובגורמים התורמים ליעילותה.

מאמרים העוסקים בגורמים ספציפיים המשפיעים על הקשר ההדרכתי ועל יכולת המטפל להיתרם מההדרכה הם מאמרם של Dickson et al השפעת סגנון ההתקשרות על יחסי ההדרכה, מאמרם של Alonso& Rutan בושה ואשמה בהדרכה בפסיכותרפיה ומאמרו של Yourman השפעת הבושה על חשיפה בהדרכה הקלינית.

על הקשר המורכב בין היחסים הנוצרים בטיפול ליחסים הנוצרים בהדרכה ניתן לקרא במאמרה של Frawley מי עושה מה למי? הדרכה והתעללות מינית, במאמרו של Mothersole תהליך מקביל: סקירה ובמאמרו של Bush העברה, העברה נגדית והזדהות בהדרכה הקלינית.

לסיום אנו מביאים גם התבוננות בשישה סוגי כשלים אמפתיים ‏ אשר הוצגו על ידי Mordecai תוך התייחסות לאופן בו הם באים לידי ביטוי בקשר הטיפולי וההדרכתי. כמו כן, אנו מביאים את מאמרם של Ladany & Walker‏ חשיפה עצמית של מדריכים.

על הטוב שבאדם - היבטים תיאורטיים וקליניים
הכנס השנתי הבינלאומי, בהשתתפות הפסיכואנליטיקאי פרופ' סלמן אקטאר. הכנס יכלול שלושה מושבים עם פרופ' אקטאר, כולל הדרכה חיה על אנליזה, וחמש הרצאות מקבילות.
מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו, אונליין
04/04/2021
התכנית לפסיכותרפיה אנליטית-יונגיאנית ע"ש אלה עמיצור
תכנית תלת-שנתית המוכרת ע"י האגודה הישראלית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית וע"י האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה.
מכללת סמינר הקיבוצים
ההרשמה לשנה"ל תשפ"ב בעיצומה
תוכניות ללימודי ליבה בפסיכותרפיה פסיכואנליטית
פתיחת ההרשמה ללימודי הליבה בפסיכותרפיה פסיכואנלטית במרכז ויניקוט
מרכז ויניקוט
שנה"ל תשפ"ב
תכנית הליבה בפסיכותרפיה פסיכואנליטית
החלה ההרשמה לשנה"ל תשפ"ב! תכנית תלת שנתית ללימודי תעודה. ראש התכנית לפסיכותרפיה- ד"ר מירב רוט.
אוניברסיטת תל אביב
שנה"ל תשפ"ב
מפיצול לאינטגרציה
AMBIT - מודל מבוסס מנטליזציה לעבודה רב-מקצועית. שני ימי עיון מקוונים בשיתוף ד"ר דיקון בוינגטון וד"ר פטר פוגל .
בית הספר לחינוך ע"ש שלמה (סימור) פוקס שבאוניברסיטה העברית, מכון חרוב ומרכז פרויד
חמישי-שישי, 4-5.3.2021
על הטוב שבאדם - היבטים תיאורטיים וקליניים
הכנס השנתי הבינלאומי, בהשתתפות הפסיכואנליטיקאי פרופ' סלמן אקטאר. הכנס יכלול שלושה מושבים עם פרופ' אקטאר, כולל הדרכה חיה על אנליזה, וחמש הרצאות מקבילות.
מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו, אונליין
04/04/2021
התכנית לפסיכותרפיה אנליטית-יונגיאנית ע"ש אלה עמיצור
תכנית תלת-שנתית המוכרת ע"י האגודה הישראלית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית וע"י האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה.
מכללת סמינר הקיבוצים
ההרשמה לשנה"ל תשפ"ב בעיצומה
תוכניות ללימודי ליבה בפסיכותרפיה פסיכואנליטית
פתיחת ההרשמה ללימודי הליבה בפסיכותרפיה פסיכואנלטית במרכז ויניקוט
מרכז ויניקוט
שנה"ל תשפ"ב
תכנית הליבה בפסיכותרפיה פסיכואנליטית
החלה ההרשמה לשנה"ל תשפ"ב! תכנית תלת שנתית ללימודי תעודה. ראש התכנית לפסיכותרפיה- ד"ר מירב רוט.
אוניברסיטת תל אביב
שנה"ל תשפ"ב
מפיצול לאינטגרציה
AMBIT - מודל מבוסס מנטליזציה לעבודה רב-מקצועית. שני ימי עיון מקוונים בשיתוף ד"ר דיקון בוינגטון וד"ר פטר פוגל .
בית הספר לחינוך ע"ש שלמה (סימור) פוקס שבאוניברסיטה העברית, מכון חרוב ומרכז פרויד
חמישי-שישי, 4-5.3.2021