חיפוש
  • דף הבית
  • מאמרים
  • האויב שבִפְנִים - פגיעה מוסרית והשלכותיה על התמכרות ושימוש בחומרים

האויב שבִפְנִים - פגיעה מוסרית והשלכותיה על התמכרות ושימוש בחומרים

פורסם על ידי צוות בטיפולנט

בתאריך ה-11.9.19 התקיים במכון מפרשים שבמכללה האקדמית ת"א-יפו ערב קליני תחת הכותרת "האויב שבפנים - פגיעה מוסרית והשלכותיה על התמכרות ושימוש בחומרים". הערב ביקש לסקור את השלכותיהם של אירועים עם פוטנציאל לפציעה מוסרית, במסגרתם אנשים בעמדה של אחריות מקצועית מוצאים את עצמם עדים או שותפים למעשים אשר נוגדים את מערכת האמונות והציפיות המוסריות שלהם מעצמם. לאירועים מסוג זה השלכות פוגעניות ארוכות טווח, ביניהן פוסט-טראומה והתמכרות לחומרים. במסגרת הערב, ההרצאות השונות הציגו התבוננות קלינית-מחקרית על דרכי התערבות טיפולית ייעודיות להקלת המצוקה הרגשית של מטופלים הסובלים מפגיעה מוסרית. בחלקו הראשון של הערב סקרו פרופ' לוי בלז ופרופ' זרח, עדויות מחקריות הנוגעות בהיקף התופעה והשלכותיה תוך הצגת ממצאים ממחקרים שנערכו בצבאות שונים, ביניהם מחקר שנערך בשיתוף מחלקת בריאות הנפש בצה"ל. בחלקו השני של הערב, הציג ד"ר פיינגולד תיאור קליני לקשר בין פגיעה מוסרית להתמכרות והביא עדויות מחקריות אודות הקשר בין פגיעה מוסרית לפגיעות נפשיות בקרב יוצאי צבא ישראלים.

דברי פתיחה - רחלי זיגל

פגיעה מוסרית והשלכותיה על התמכרות ושימוש בחומרים בקרב לוחמים לשעבר: חלק א' - פרופ' גדי זרח

במסגרת הרצאתו, ביקש פרופ' גדי זרח להציע סקירה רחבה על נושא הפגיעה המוסרית. הוא הציג את הגורמים לפגיעה מסוג זה, מאפייניה הקליניים, השלכותיה הפסיכולוגיות ואת ההבחנה בינה לבין הפרעה פוסט טראומטית. בהמשך, סקר את ההסברים התיאורטיים לתופעה, כמו גם התערבויות ממוקדות אשר שואפות לטפל בפגיעה מוסרית. בהרצאה, הציע הבחנה בין חוויה מסכנת חיים שעשויה להביא להתפתחותה של הפרעה פוסט טראומטית "קלאסית", לבין חוויה טראומטית המכילה מרכיב של פגיעה מוסרית ולכן עשויה להביא להתפתחותה של תופעה דומה אך שונה. לסיום, פרופ' זרח הציע כי כמטפלים עלינו להכיר בתופעת הפגיעה המוסרית כסינדרום נפרד, אותו יש לשקול אל מול מטופלים המציגים מופע התמכרותי או טראומתי מורכב. 

פגיעה מוסרית והשלכותיה על התמכרות ושימוש בחומרים בקרב לוחמים לשעבר: חלק ב' - פרופ' יוסי לוי בלז

במסגרת הרצאתו, ביקש פרופ' יוסי לוי בלז לדבר על פגיעה מוסרית בהקשרה לשירות הצבאי בצה"ל ולהרחיב אודות הקשר החמקמק בינה ובין התמכרות לחומרים. בדבריו, הסביר כי ככל שהתופעה הולכת ונחקרת, מתפתחות סביבה המשגות ושפה מקצועית ייעודית, אשר מצליחות להדהד חוויות אשר היו עד כה לא מדוברות. בהמשך ההרצאה, הציג פרופ' לוי בלז את תהליך המחקר המשותף שנערך עם צה"ל והסביר מה ניתן ללמוד ממצאי מחקר זה. בסיום ההרצאה, ביקש פרופ' לוי בלז לציין כי נדרשת בשלב זה התפתחות מקבילה הכוללת חקר של התופעה במישור האקדמי מחד, ומנגד הרחבת המענה הניתן בשטח לאלו הסובלים מפגיעה מוסרית והשלכותיה הנפשיות.

פגיעה מוסרית והתמכרויות: תיאור קליני ונרטיבי - ד"ר דניאל פיינגולד

בהרצאתו, ביקש ד"ר דניאל פיינגולד לתאר את הפגיעה המוסרית כמפגש בין מעשה לעמדה מוסרית-סובייקטיבית. ביחס לכך, ביקש לתאר את החיבור בין התמכרויות שונות לבין מצבי פגיעה מוסרית, כפעולה המבקשת למסך את הקונפליקט וכניסיון מתמשך שלא לבוא עמו במגע. ד"ר פיינגולד הסביר כי בעוד שבמקרים רבים של פוסט טראומה מוקד השבר מצוי בעולם החיצוני ובדמות התוקפן, במקרים של פגיעה מוסרית מוקד השבר הוא פנימי וצבוע בגוונים של בגידה עצמית. בהמשך ההרצאה, הביא ד"ר פיינגולד מקרים קליניים של מטופלים שפנו לטיפול סביב התמכרות לחומרים והציגו מאפיינים של פגיעה מוסרית; כמו גם ממצאים המצביעים על תפקידה המשמעותי של חוסר אפשרות לדבר ולעבד את החוויה הקשה בהתפתחותה של פגיעה זו.