חיפוש

ג'נדר בטרנס

פורסם על ידי צוות בטיפולנט

בתאריך ה-22.5.19 התקיים יום העיון "ג'נדר בטרנס" מטעם המרכז לבריאות הנפש באר יעקב. היום נוצר מתוך מחשבה על השינויים המהירים והדרמטיים שמתרחשים בשנים האחרונות במושגים של מיניות ומגדר. מחד אנו רואים את המגדר הופך למרחב מגוון הרבה יותר משהיה, את השינויים בתפקידים המיניים וביחסים בין המינים מתהווים ביתר שאת; מנגד ובמקביל לכך מתרחשת גם הקצנה של ההגדרות המסורתיות של מין ומגדר בחלק מן המגזרים. השינויים הללו מאתגרים במידה רבה את התיאוריה והפרקטיקה הפסיכואנליטית ויום העיון הנוכחי ביקש להציג חלק מהמתחולל בשדה הפסיכואנליטי למול מציאות משתנה זו. את הכנס פתחו ד"ר גדי כהן רפפורט - סגן מנהל המרכז לבריאות הנפש באר יעקב-נס ציונה, מר אורי נח ומר ליונל קסטל.

מין מגדר שכאלה: מחשבות פסיכואנליטיות על הקבוע והמשתנה - ד"ר ענת פלגי הקר

בהרצאתה ביקשה ד"ר פלגי הקר לבחון את גלגולי המושגים העוסקים בהבדל המיני לאורך נקודות זמן שונות בהיסטוריה הפסיכואנליטית. מתוך מושגי המגדר והמין ביקשה לצאת ולדון בשאלת יצירת חוויית הזהות היציבה. ד"ר פלגי הקר ביקשה לטעון כי המשימה התיאורטית הזו קריטית במיוחד לפרקטיקה הפסיכואנליטית, כיוון שהיא מבנה את פריזמת ההקשבה הקלינית למטופלים. תוך שהיא מתארת את מורכבות התנועה בין קבוע לבין דינמי הדגישה ד"ר פלגי הקר את הסכנה הטמונה במישטור החשיבה: מהלא-מודע הפרטי, דרך הלא-מודע התרבותי וכלה בציות לתקינות פוליטית בתיאוריה ובפרקטיקה פסיכואנליטית וטיפולית.

ד"ר ענת פלגי הקר היא פסיכולוגית קלינית ופסיכואנליטיקאית מנחה בחברה הפסיכואנליטית בישראל. משמשת כמורה ומדריכה במסלול קליין בתוכנית לפסיכותרפיה, אוניברסיטת תל אביב. 

הרהורים על מיניות גברית עכשווית - גב' נגה בדנס

בדנס הציגה בהרצאתה סוג מסוים של גבריות או גברים אשר פגשה בקליניקה. גברים אלו חיו את חייהם כאשר סוגיית זהותם המינית בדרך כלל לא הטרידה אותם. ניתן לומר שאצלם, הנשיות נכללה בתוך זהות גברית ואפשרה להם על פי רוב חיים בזוגיות (הטרוסקסואלית) מיטיבה והשתתפות בפעילות מקצועית מספקת. לעתים בלט אצלם אי שקט נפשי שהשתלב בנטייה פלרטטנית ופתיינית. כאשר פנו לטיפול בעקבות מתחים שונים, ולרוב סביב משבר זוגי, התעוררו פנטזיות מיניות הקשורות במשאלה להיות אישה/בבעלות על איכויות נשיות/בקנאה בדברים המזוהים עם נשיות. כל אלו עוררו בהם חרדה הומוסקסואלית, חרדת סירוס ותהייה על זהותם המינית. בהרצאתה הציעה בנדס שפנטזיות אלו, הנקשרות בהזדהויות ראשוניות, הן מבנה מארגן חשוב בהבניית חייהם של גברים אלה ומהוות הישג התפתחותי טיפולי. הנכחתן כהזדהות לגיטימית העשירה לדידה של בדנס, את חיי המטופל ואפשרה למנוע המשך התפתחות של נתיבים הרסניים כפתרון למתח שהפנטזיות מייצרות.

נגה בדנס היא פסיכואנליטיקאית מנחה בחברה הפסיכואנליטית בישראל, פסיכולוגית קלינית מדריכה, מורה ומדריכה בחברה הפסיכואנליטית בישראל, מורה ומדריכה בתוכנית קליין בביה”ס לפסיכותרפיה באוניברסיטת תל אביב.

חצייה מגדרית כסזורה לעומת חצייה מגדרית כחתך - ד"ר דנה אמיר

ד"ר אמיר ביקשה בהרצאתה לדון בדיכוטומיה המגדרית כאחת הדיכוטומיות הראשונות המופנמות בחשיבה אשר מהווה אב טיפוס לכל הדיכוטומיות שבאות אחריה. ד"ר אמיר הציעה כי הדיכוטומיה יכולה לקרוס אל המצב הרווי, בו היא מתקבעת באופן שכמעט ולא מאפשר טרנספורמטיביות. אפשרות אחרת, ייתכן שאדפטיבית יותר, תהיה שתוכל הדיכוטומיה להישאר בלתי רוויה וכך להכיל תנועה, רבדים ועושר משמעויות. דרך דיון בדמותו של אורלנדו (ורג'יניה וולף) עסקה ד"ר אמיר בתנאים בהם המגדר מיוצג כדיאלקטיקה מפרה אל מול תנאים בהם המגדר הופך לדיכוטומיה של שני קצוות המוציאים זה את זה. 

ד”ר דנה אמיר היא פסיכולוגית קלינית ופסיכואנליטיקאית מנחה בחברה הפסיכואנליטית בישראל, ראש מסלול הדוקטורט הבינתחומי בפסיכואנליזה באוניברסיטת חיפה, משוררת וחוקרת ספרות.

פסיכואנליזה עכשווית מול מיניות עכשווית - מר עמנואל עמרמי

עמרמי דן בשינויים שהתרחשו בפסיכואנליזה ובתרבות מאז זמן כתיבתו של ספרו הקלאסי של פרויד “שלוש מסות על התיאוריה של מיניות” (1905). בתוך כך הוא ביקש לדון בשאלה האם הפסיכואנליזה, אשר נכתבה בזמנים בהם המיניות הייתה בחסר, תוכל להתאים את עצמה לזמנים בהם המיניות נמצאת בפאזה של עודפות. בהרצאה התייחס עמרמי לאמירתו של לאקאן כי "מציאות הלא מודע היא מציאות מינית" וביקש להתבונן עליה בכיווניות הפוכה. בהתבוננות זו המיניות הופכת מרחב לא מודע, לא נגיש ובלתי ניתן לשליטה ועמרמי טען שמתוך שכך, בתיאוריה ובמפגש הטיפולי, היא מתגלה דרך שלושה פנים: הפן הפרוורטי, הפן הטראומתי והפן של מיניות כפנטזיה. 

עמנואל עמרמי הוא פסיכואנליטיקאי במכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו, פסיכולוג קליני מדריך, מורה במכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו.

דברי פתיחה

  • ד"ר גדי כהן רפפורט

  • מר אורי נח

  • מר ליונל קסטל