תפריט נגישות

Psychotherapy for Anxiety - פסיכותרפיה לחרדה

חרדה הנה מונח המתאר תחושה חזקה של פחד, כאשר לא נראה כל איום ממשי במציאות. מדובר בתגובה לאיום פנימי, שפשרו מעורפל, או לא ידוע. חרדה מתבטאת במגוון הפרעות נפשיות, כאשר ההפרעות בהן היא דומיננטית במיוחד, מאוגדות יחד תחת קבוצה המכונה קבוצת הפרעות חרדה. כיום, שתי דרכי הטיפול המרכזיות בחרדה, הנן טיפול באמצעות תרופות נגד חרדה, הניתנות על ידי פסיכיאטרים, וכמו כן פסיכותרפיה לחרדה, המתבצעת על ידי פסיכולוגים. ישנם מספר סוגי פסיכותרפיה לחרדה. להלן שלושת הגישות המרכזיות כיום.

פסיכותרפיה לחרדה – טיפול דינאמי

טיפול דינאמי מתבסס על ההנחה לפיה חרדה מהווה ביטוי של קונפליקטים נפשיים לא מודעים, שהתפתחו בשנות הילדות. קונפליקטים אלו מהווים מוקד הטיפול. פסיכותרפיה לחרדה לפי הגישה הדינאמית, מאמינה כי הקונפליקט שנמצא בבסיס החרדה, צפוי להתבטא גם בקשר הטיפולי. לדוגמא, אדם אשר החרדה שהוא חש נובעת מקונפליקט מול אמו, אותה חווה בילדותו כקרה וקשוחה, עשוי לחוש בטיפול כי המטפל נוהג בו באופן דומה. תפקיד המטפל הנו לסייע למטופל להבין את מקור הקונפליקטים שלו ואת הקשר שלהם לחרדה, כאשר התובנה הנה המפתח לשינוי שיביא בהמשך גם להקלה בחרדה.

פסיכותרפיה לחרדה – טיפול התנהגותי

פסיכותרפיה לחרדה המתבססת על טיפול התנהגותי, מתמקדת בתגובת החרדה עצמה. כחלק מכך היא רואה חרדה בתור התנהגות לא אדפטיבית, אשר נרכשה באמצעות תהליך של למידה. לאורך חייו, הפרט לומד כיצד להגיב לגירויים שונים בסביבתו, באמצעות התנסות ישירה, או באמצעות למידה מאחרים. לדוגמא, אנו לומדים כי ישנם גירויים מסוימים שנחשבים למסוכנים, ולכן חשים מולם תחושה של פחד. תחושת זו מסייעת לנו, שכן היא מאפשרת לנו להישמר מפני גירויים שעלולים להזיק לנו. לפי המודל ההתנהגותי, חרדה הנה תגובה של פחד, כלפיי גירוי לא מאיים. פסיכותרפיה לחרדה המתבססת על טיפול התנהגותי, מתמקדת בשבירת הקשר בין הגירוי לבין תחושת החרדה, על ידי תרגילים שמעודדים את הפרט להגיב באופן שונה וחיובי יותר, כלפיי הגירוי שעורר בו חרדה, לדוגמא באמצעות חשיפה הדרגתית. פסיכותרפיה לחרדה המתבססת על טיפול התנהגותי, מתמקדת בתגובת החרדה עצמה. כחלק מכך היא רואה חרדה בתור התנהגות לא אדפטיבית, אשר נרכשה באמצעות תהליך של למידה. לאורך חייו, הפרט לומד כיצד להגיב לגירויים שונים בסביבתו, באמצעות התנסות ישירה, או באמצעות למידה מאחרים. לדוגמא, אנו לומדים כי ישנם גירויים מסוימים שנחשבים למסוכנים, ולכן חשים מולם תחושה של פחד. תחושת זו מסייעת לנו, שכן היא מאפשרת לנו להישמר מפני גירויים שעלולים להזיק לנו. לפי המודל ההתנהגותי, חרדה הנה תגובה של פחד, כלפיי גירוי לא מאיים. פסיכותרפיה לחרדה המתבססת על טיפול התנהגותי, מתמקדת בשבירת הקשר בין הגירוי לבין תחושת החרדה, על ידי תרגילים שמעודדים את הפרט להגיב באופן שונה וחיובי יותר, כלפיי הגירוי שעורר בו חרדה, לדוגמא באמצעות חשיפה הדרגתית.

פסיכותרפיה לחרדה – טיפול קוגניטיבי התנהגותי

טיפול קוגניטיבי התנהגותי רואה חרדה בתור תוצר של דפוסי חשיבה לא אדפטיביים או מעוותים. פסיכותרפיה לחרדה לפי גישה זו, מתרכזת תחילה באיתור וניסוח דפוסי החשיבה הללו, ולאחר מכן מבקשת לאתגר אותם, בתהליך שמשלב גם טכניקות מתחום הטיפול ההתנהגותי. לדוגמא, לאחר שהוגדר דפוס כגון "אם אכנס למכוניות, יקרה אסון", ניתן לנסות לאתגר אותו ע"י ניסוחם של דפוסי חשיבה חדשים, וע"י חשיפה הדרגתית למכוניות, שתביא ללמידה חדשה. הגישה הקוגניטיבית התנהגותית, רואה חרדה בתור תוצר של דפוסי חשיבה לא אדפטיביים או מעוותים. פסיכותרפיה לחרדה לפי גישה זו, מתרכזת תחילה באיתור וניסוח דפוסי החשיבה הללו, ולאחר מכן מבקשת לאתגר אותם, בתהליך שמשלב גם טכניקות מתחום הטיפול ההתנהגותי. לדוגמא, לאחר שהוגדר דפוס כגון "אם אכנס למכוניות, יקרה אסון", ניתן לנסות לאתגר אותו ע"י ניסוחם של דפוסי חשיבה חדשים, וע"י חשיפה הדרגתית למכוניות, שתביא ללמידה חדשה.

פסיכותרפיה לחרדה – בחירת הטיפול המתאים

כל אחת מהגישות שהוצגו נחשבת לרלוונטית לטיפול בחרדה. יחד עם זאת, כאשר מדובר בחרדה המסבה לפרט מצוקה חריפה במיוחד, לדוגמא, במקרים קשים של הפרעה טורדנית-כפייתית (OCD), נהוג להמליץ על טיפול באמצעות תרופות נגד חרדה, בשילוב עם טיפול התנהגותי או טיפול קוגניטיבי התנהגותי. שילוב זה נמצא אפקטיבי יותר, בין היתר היות ובמרבית המקרים, משך הטיפולים הללו קצר יותר, לעומת טיפול דינאמי.


ביבליוגרפיה

Wolfe, E. (2005). Understanding and treating anxiety disorders: An integrative approach to healing the wounded self (pp. 157-189). Washington, DC, US: American Psychological Association, x, 301 pp.Wolfe, E. (2005). Understanding and treating anxiety disorders: An integrative approach to healing the wounded self (pp. 157-189). Washington, DC, US: American Psychological Association, x, 301 pp.

תחומי מומחיות:
חרדה

אנשי מקצוע בתחום

חרדה