וויסות רגשות - מודל עבודה אינטגרטיבי בטיפול CBT

 וויסות רגשות - מודל עבודה אינטגרטיבי בטיפול CBT