לאירועי הפתיחה של מכון SEED במכללה האקדמית תל אביב-יפו