כנס השלישי של קבוצת העבודה בתחום הפסיכואנליזה הזוגית.