דרושים קלינאי תקשורת מרפאים בעיסוק מטפלים בהבעה ויצירה ובעזרת בעלי חיים

יד לחינוך
03-7572247
yad1700502750@gamil.com

למרכז טיפולי בהתפתחות ותנופה דרושים קלינאי תקשורת, מרפב"ע ומטפלים בהבעה ויצירה, בעלי חיים
בת ים/חולון