חיפוש

משרת פסיכולוג למרפאה בעכו

במרפאה לבריאות הנפש בעכו

 

תאור המשרה: פסיכולוג/ית מומחה (קליני) 1 - משרות.

 

היחידה: מרפאה לבריאות הנפש עכוו

 

מרכז הרפואי לבריאות הנפש מזור

 

הדרגה 40 דירוג 11 מח'ר. - דרגה 39

 

חלקיות 67 אחוז

 

טווח שכר ייקבע בהמשך

 

ניתן להגיש מועמדות דרך אתר נציבות שירות המדינה בקישור מטה.

 

https://www.gov.il...ystem

 

  25/10/21  היום האחרון להגשת המכרז  

 

תיאור התפקיד:

ביצוע עבודה אבחונית וטיפולית וכל עבודה מקצועית אחרת במבוגרים, ילדים

ונוער באופן עצמאי ובתיאום עם הממונה במרכז הרפואי.

עריכת ראיונות קבלה למועמדים לאבחון או טיפול.

אחריות להעברת ההערכה הטיפולית, לרבות האבחנה, המלצה לתוכנית טיפולית,

וסיווג המסגרת הטיפולית המומלצת (אשפוזית או אחרת), לאישור הממונה.

ביצוע עצמאי של טיפולים פסיכותרפיים, בכפוף לאישור הממונה על התוכנית

הטיפולית המוצעת.

ביצוע טיפולים על-ידי שיחות פרטניות ו/או זוגיות ו/או משפחתיות ו/או

קבוצתיות.

קיום קשר עם גורמים שונים בקהילה הקשורים למטופל בהתאם לצורך ובהתייעצות עם

הממונה ו/או המדריך.

כתיבת תוכניות טיפוליות, סיכומי טיפול, דוחות פסיכו-דיאגנוסטיים וחוות דעת,

על-פי הצורך ובהתאם לדרישות הממונה ו/או המדריך.

השתתפות בישיבות צוות של פסיכולוגים ו/או בישיבות צוות רב מקצועיות ביחידה

וייצוג ההיבט המקצועי בתחום האבחון והטיפול בפסיכולוגיה בענף ההתמחות.

השתתפות בהדרכת צוות עובדי היחידה בתהליכי הטיפול בחולה, בהתאם לתחום

המומחיות.

ביצוע תפקידים נוספים, בתחום המקצועי, ע'פ הנחיות הממונה.

דרישות המשרה:

השכלה:

---------------------

תואר שני בפסיכולוגיה.

רישיונות:

---------------------

רישום בפנקס הפסיכולוגים של משרד הבריאות.

רישום כמומחה בפסיכולוגיה בפנקס המומחים במשרד הבריאות לתחומי המומחיות

הרלוונטיים למוסד/ היחידה הרפואית כמפורט להלן:

  • בבתי חולים גריאטריים- מומחיות בפסיכולוגיה רפואית או שיקומית או קלינית.

  • בבתי חולים לבריאות הנפש, במרפאות וביחידות לבריאות הנפש - מומחיות

בפסיכולוגיה שיקומית או קלינית. תינתן עדיפות למומחיות קלינית.

  • בבתי חולים כלליים - מומחיות בפסיכולוגיה רפואית או שיקומית או קלינית או

קלינית של הילד או התפתחותית.

  • במכונים ויחידות להתפתחות הילד- מומחיות בפסיכולוגיה התפתחותית או קלינית

של הילד. עדיפות למומחיות בפסיכולוגיה התפתחותית.

דרישות רצויות נוספות

*******************************

שפות:

---------------------

ידיעת השפה העברית.

ידיעת שפה לועזית כדי קריאת ספרות מקצועית המקובלת בארץ.

כישורים אישיים:

---------------------

כושר לקיים יחסי אנוש תקינים.

יכולת להפעיל שיקול דעת.

שירותיות.

הערות:

*********************

**למכרז רשאי/ת להגיש מועמדות גם פסיכולוג/ית בעל/ת תואר שני בפסיכולוגיה,

הרשום/ה בפנקס הפסיכולוגים של משרד הבריאות ואשר סיים/ה את חובות ההתמחות

בתחום המומחיות הנדרש במכרז למעט מבחן ההסמכה, ובלבד שייגש/תגש לבחינת

ההסמכה במועד הקרוב ביותר למועד סיום התמחותו/ה.

מובהר כי פסיכולוג/ית כאמור שייבחר/תבחר לתפקיד יועסק/תועסק בחוזה,

כפסיכולוג/ית מתמחה, עד לקבלת תעודת המומחה ולא יאוחר משנה מסיום ההתמחות.

בחלוף שנה וככל שלא קיבל/ה את תעודת המומחיות, תופסק העסקתו/ה לאלתר.

הערות:

המשרה הינה 66% חלקיות משרה

כל מקום בו מפורט תאור התפקיד בלשון זכר,הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך

במשרה מועסק עובד עתידה להתפנות החל מתאריך 1.11.2021

מועמדים למשרה זו עשויים להיבחן במבחני כישורים כלליים והתנהגותיים.

ראה/י הסברים והנחיות למועמדים שייבחנו .

עובד מדינה המגיש מועמדות למכרז פומבי יצרף לבקשה שתי הערכות עובד

תקופתיות של השנתיים האחרונות.