קליניקה לטיפול באומנות

עפרה קרפס
052-2315025
ofrakr@yahoo.com

קליניקה לטיפול באומנות
קליניקה נעימה ומאובזרת מחיר ושעות גמישים בקבוצת שילר כמה דקות מרחובות חניה בשפע
קבוצת שילר