חיפוש

שתי השפות של האדם- מילים וחוויה בטיפול הפסיכודינמי

הספר עוסק ביחסים בין שני ממדים שונים בהתנסות האנושית- הממד הלשוני המופשט, והממד הגופני הקונקרטי. התנהגויות וסימפטומים שונים של בני-אדם מובנים בספר כהחייאה של ביטויים לשוניים. האופן בו מטפלות ומטפלים עושות/ים שימוש במילים בחדר הטיפולים זוכה להארה תוך התייחסות לגישות פסיכודינמיות ופסיכו-לשוניות.

לפרטים נוספים ורכישה: www.booknet.co.il