קליניקות להשכרה על בסיס שעתי במושב עדנים ליד הוד השרון