להאיר את הרי החושך - התנהגות אובדנית בקרב בני נוער


מדי שנה מתאבדים מיליוני אנשים, קרוב למאה אלף בני נוער וצעירים.
בשנים האחרונות הפכה אובדנות לסיבת המוות השנייה בקרב בני נוער בישראל ובעולם.
מה אנחנו באמת יודעים על אובדנות? מדוע צעירים בתחילת חייהם בוחרים במוות? האם קיימים סימני אזהרה? כיצד ניתן להבין ומנוע את התופעה?
בספר "להאיר את הרי חושך" מוצגת תופעת האובדנות בקרב בני נוער . הספר מציג את כל  ההיבטים הפסיכולוגיים, ההתפתחותיים, הביולוגיים, החברתיים והסביבתיים המובילים להתאבדות וסוקר דרכים למניעתה.