מלאני קליין כתבים נבחרים

הפסיכואנליטיקאית והפסיכותרפיסטית מלאני קליין שינתה את פני הפסיכואנליזה במידה רבה, בעבודתה בתחומי יחסי האובייקט, הטיפול בילדים בכלל וטיפול באמצעות משחק בפרט וכמובן בכל הנוגע לתפיסה ההתפתחותית בתחום.

כתביה בין השנים 1963-1921 הלכו והתפתחו, והפכו להלך החשיבה הקלייניאני - שהשפיע עמוקות על טיפול הנפשי בילדים וכן על תפיסת מחלות נפשיות והטיפול במתמודדים עמן.

עבודתה של קליין, בעידודם של קארל אברהם ושנדור פרנצי, החלה בטיפול בילדים שסבלו מהפרעות קשות, עבודה שדאז נתפסה כמסוכנת ולא מקובלת. קליין פיתחה לשם הטיפול בילדים אלו טכניקת משחק טיפולית שלא דרשה דיבור של הילדים, אלא אפשרה טיפול בשיטות שהינן מקבילות לשיטות האופייניות לאנליזה הפרוידיאנית של המבוגר (אסוציאציות חופשיות ופירוש חלומות).

בעבודתה עם ילדים קליין חדרה ל"ארץ הצללים" של הילדות, פיתחה תאוריה מהפכנית לגבי שלבי ההתפתחות של החשיבה והרגש המוקדמים, וטבעה מושגים מרכזיים בחשיבה ובטכניקה הפסיכואנליטית כיום. זאת ועוד, בתהליך קליין הציעה אופן הסתכלות ייחודי על היחסים המורכבים בין הרסנות, זעם, שנאה וקנאה להתפתחות, צמיחה ואהבה.

קליין הפכה לאם מייסדת בתיאוריה הפסיכואנליטית, והשפיעה עמוקות על דורות של פסיכואנליטיקאים, ביניהם: ביון, ויניקוט, מלצר, סגל, ג'וזף ורבים נוספים.  יתר על כן - כתוצאה ישירה מעבודתה, הטיפול הנפשי בילדים השתנה באופן קיצוני וכך גם חקר מחלות הנפש של המבוגר.

בספר זה מובאים לראשונה בעברית כתביה המרכזיים של קליין, כשהם מתורגמים לעברית ומוצגים בסדר כרונולוגי, על מנת לאפשר לקורא להתחקות אחרי התפתחות החשיבה הקלייניאנית ועבודתה הקלינית של קליין.