טכניקה בטיפול בילדים-הפסיכואנליטקאי והילד: המפגש והשדה הרגשי


אנטונינו פרו מחבר הספר מציג מספר גדול של דוגמאות קליניות מורטות וטוען שהמוקד הבסיסי של מערכת היחסים האנליטית הם התהליכים הבין-אישיים או האינטרסובייקטיביים, המודעים והלא-מודעים, המתחוללים בין האנליטיקאי למטופל.
הספר מציע נקודת מבט מעניינת על ההיבטים המרכזיים בתיאוריה ובטכניקה של הפסיכואנליזה, המשקפת במיוחד את השינויים הדרמטיים שעוררה חשיבתו של ביון.