דרושים רופאים מומחים בפסיכיאטריה בכל הארץ

ליאת
03-6800203
odelia@pernat.net

לפרויקט חדש

דרוש/ה רופא/ה מומחה בפסיכיאטריה על פי הדין הישראלי (לא רופא מומחה בפסיכיאטריה של הילד והמתבגר)

בעל/ת ניסיון תעסוקתי בתחום ההתמחות של 5 שנים לפחות מיום קבלת תעודת מומחה עם מבוגרים

ללא כל רישום במרשם הפלילי
כל הארץ