דרושים מתמחים בטיפול זוגי ומשפחתי למרכז אלומה תל אביב

ד"ר אורלי רובין
054-4304510

מתבקשים לפנות רק בעלי תואר שני במקצועות טיפוליים, הנמצאים בתהליך השלמת הדרישות התאורטיות של מסלול ההסמכה.

לקביעת ראיון קבלה יש לשלוח קו"ח למייל aluma64@gmail.com לידי ד"ר אורלי רובין