דרושים מטפלים רגשיים באומנות-תנועה-פסיכודרמה

לירז שרון
050-8484757
netivin.barye@gmail.com

למחלקה לשירותים חברתיים במועצה מקומית בית אריה במרכז הורים - ילדים.
עבודה כפרילנס, עד 7 שעות שבועיות.
בית אריה